FAQ subsidieregeling borstprothesen

Borstvergroting vergoed uit de zorgverzekering (aangepast op 3-3-2022)

Borstvergroting wordt alleen vergoed uit de basisverzekering als er nauwelijks of geen sprake is van borstvorming (er is geen inframammaireplooi en het klierweefsel is minder dan 1 cm, aangetoond door een echo). Denk je dat dit bij jou het geval is? Neem dan contact op met een arts.

 

Is deze situatie op jou van toepassing, maar heeft de zorgverzekering je aanvraag afgewezen, dan kun je bezwaar maken door onze voorbeeldbrief te gebruiken. Let op: pas deze wel aan, aan je persoonlijke omstandigheden: voorbeeldbrief-afwijzing-borstvergrotende-operatie-bij-afwezigheid-borstvorming

 

Borstvergroting vergoed uit de subsidieregeling

Het ministerie van VWS heeft een tijdelijke subsidieregeling (tot 01-02-2024) in het leven geroepen voor transgender vrouwen. Op basis van deze regeling kan een transgender vrouw eenmalig een subsidie aanvragen voor het, voor de eerste maal, operatief plaatsten van borstprotheses. Dus niet voor lipofilling.

 

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling is bedoeld voor transgender vrouwen die een borstvergroting met borstimplantaten willen. Met de subsidie betaal je de kosten voor de borstimplantaten, de operatie om deze te plaatsen en eventuele andere medische kosten die samenhangen met deze operatie. De hoogte van de subsidie is €3.830,-. Als jouw operatie duurder is dan zul je de rest zelf moeten bijbetalen. Om de subsidie te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staat meer informatie over de subsidieregeling, de wijze van het aanvragen van de subsidie en tips bij het kiezen van een borstvergroting met implantaten. Kijk ook op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van de subsidie?

Er zijn vijf voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je woont langer dan 4 maanden in Nederland en je bent ingeschreven bij een gemeente (ingezetene).
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een verklaring, van maximaal 2 maanden oud, van de arts die jouw hormonen voorschrijft (je huisarts of endocrinoloog). In die verklaring staat:
  • dat je minstens een jaar hormonen (oestrogeenpleisters, -pillen, of -gel) gebruikt op recept en onder begeleiding van een arts; óf
  • dat er medische gronden zijn waardoor je deze hormonen niet kunt gebruiken; óf
  • dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met deze hormonen.
  • Het BIG-registratienummer van de arts.
 • Je moet deze operatie binnen één jaar laten uitvoeren.
 • Je kunt geen aanspraak maken op vergoeding van de operatie via je zorgverzekering (zie het bovenstaande hoofdstuk ‘Borstvergroting vergoed uit zorgverzekering’).

NB De voorwaarden dat je de operatie (het plaatsen van borstimplantaten) nog niet eerder hebt ondergaan is per 1 maart 2022 geschrapt.

 

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie is € 3.830,- per persoon. Dit is een vast bedrag.

Het bedrag is vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten van deze operatie. Let op: Het kan zijn dat dit bedrag niet alle kosten dekt die jij voor de operatie maakt. De werkelijke kosten kunnen afhankelijk zijn van de kliniek waar je de operatie laat uitvoeren, het soort implantaten en eventuele andere factoren. Ook kunnen er achteraf kunnen onverwachte kosten zijn. Bespreek alle kosten vooraf met de kliniek of chirurg. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

 

Waar mag ik de subsidie voor gebruiken?

De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de operatie waarbij je voor het eerst borstprotheses laat plaatsten. Heb je al eerder borstprotheses laten plaatsten en moeten deze worden vervangen, dan kun je de subsidie daar niet voor gebruiken. Je kunt de subsidie ook niet gebruiken voor lipofilling.

 

Waar kan ik de subsidie gebruiken?

Je mag zelf beslissen waar, in Nederland of in het buitenland, door wie en tegen welke prijs je je laat opereren. Er zijn in Nederland veel klinieken waar borstimplantaten geplaatst kunnen worden. Niet overal worden dezelfde operatietechnieken of implantaten gebruikt. De kosten kunnen verschillen. Bespreek e.e.a. vooraf en ga eventueel met meerdere chirurgen praten voordat je je keuze maakt. Het AUMC (VUmc) heeft Transvisie laten weten deze operatie niet uit te voeren, omdat ze de schaarse operatietijd willen gebruiken voor andere genderbevestigende operaties.

 

Waar moet ik rekening bij houden bij de keuze of ik wel of geen borstvergroting met implantaten wil?

Voordat je een besluit neemt of jij wel of niet een borstvergroting met implantaten wilt, adviseren we je na te denken over de volgende aspecten:

 • kosten van de operatie;
 • risico’s die een operatie met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op ontstekingen of hersteloperaties, wanneer de eerste operatie niet helemaal goed is gegaan;
 • risico’s van borstimplantaten in je lichaam.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om je te helpen bij het maken van je keuze:

 • De chirurgische bijsluiter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) over de mogelijke bijwerkingen en risico’s van (een operatie met) borstimplantaten.
 • De algemene keuzehulptool voor cosmetische ingrepen, van de rijksoverheid, die je bewust maakt van de mogelijke risico’s en je helpt om vooraf om de juiste vragen te stellen.
 • Bespreek de wens tot een borstvergroting met de hulpverlener of behandelaar die jou begeleidt of ondersteunt in jouw transitie.
 • Bespreek de wens tot een borstvergroting met anderen die zo’n operatie overwegen of hebben ondergaan. Dat kan bijvoorbeeld in een van de vrouwengroepen van Transvisie, zoals de vrouwengroep in Utrecht.
 

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidie vraag je aan via een online formulier op de website van de DUS-I, daar staat stapsgewijs bij welke informatie ingevuld moet worden.

 

Voordat je het formulier kunt invullen heb je drie documenten nodig:

 • Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit vraag je (online) aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
 • Kopie van een recent bankafschrift of van je geldige bankpas. Dit is om zeker te weten dat de subsidie op jouw bankrekening wordt gestort. Je mag ervoor kiezen om op de kopie van het bankafschrift of de bankpas de persoonsgegevens van anderen, als je partner, zwart te maken. Dat geldt ook voor je banksaldo. Je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer moeten wel zichtbaar zijn.
 • Formulier met de verklaring van je hormoonarts dat je aan de voorwaarden (zie hierboven onder ‘Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie?’) voldoet. Voor de verklaring moet je het formulier van DUS-I gebruiken, dat staat op de website van DUS-I.
 

Wanneer ontvang ik de subsidie?

Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je binnen 13 weken het subsidiebedrag. De operatie moet dan binnen een jaar plaatsvinden.

 

Wanneer is de subsidie definitief?

Op het moment dat je het subsidiebedrag ontvangt staat vast dat je aan alle voorwaarden voldoet, behalve de voorwaarde dat je de operatie binnen 1 jaar ondergaat. De subsidie wordt na één jaar en 22 weken definitief vastgesteld. Hiervan krijg je een brief. Soms wordt eerst via een steekproef gecontroleerd of je de subsidie ook echt voor de operatie hebt gebruikt.

 

Hoe moet ik bewijzen dat ik de subsidie heb besteed aan de operatie?

Je moet een factuur of nota van de operatie kunnen tonen. Als je dat niet kunt, zal je het bedrag van de subsidie terug moeten betalen.

 

Wat moet ik doen als ik de subsidie heb ontvangen maar de borstvergroting niet meer wil, of niet binnen een jaar kan laten uitvoeren?

Als de operatie niet binnen dat jaar plaatsvindt moet je de subsidie terug betalen. Je kunt bij DUS-I om uitstel vragen.

 

Als je de operatie helemaal niet meer wilt laten uitvoeren moet je de subsidie natuurlijk terugbetalen. Neem hiervoor contact op met DUS-I.

 

Wat moet ik doen als ik na de operatie een complicatie krijg, of niet tevreden ben?

Het kan zijn dat je na de operatie complicaties hebt of niet tevreden bent met het resultaat. Dan kan nazorg of een tweede operatie nodig zijn. Dit kan extra kosten met zich mee brengen. Hiervoor kun je geen extra subsidie krijgen. Deze kosten zul je dus zelf moeten betalen.

Als het medisch noodzakelijk is om de borstimplantaten te verwijderen, vallen deze kosten onder de zorgverzekering. Het plaatsen van nieuwe implantaten wordt niet vergoed door de zorgverzekering, er kan ook geen beroep gedaan worden op deze subsidieregeling.