Enkele weken na het Ierse referendum over het wel of niet toestaan van het huwen van twee mensen van hetzelfde geslacht, waarin 62% van de stemmers vóór stemde, staat nu een voorstel op de agenda dat de positie van transgenders aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Het voorstel houdt in dat mensen ouder dan 18 jaar zelf hun geslacht aan kunnen geven op wettelijke documenten, zonder dat daar eerst tussenkomst vanuit medische zijde voor nodig is. Dit betekent dat het onder andere makkelijker zal worden om te trouwen en om paspoorten en rijbewijzen te vernieuwen. Op  17 juni wordt het plan voorgelegd aan het parlement. Tot nu toe kan het aangeven van het geslacht steunend op het zelfbeschikkingsrecht alleen nog in Argentinië, Denemarken en Malta.