Een verzekeringsmaatschappij in België is veroordeeld tot een boete van 56.000 euro wegens discriminatie van een transgender vrouw. Dat meldde op 27 oktober het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), een Belgische overheidsdienst.

Een transvrouw, die bijna twintig jaar geleden een geslachtsbevestigende operatie onderging en in 1998 juridisch vrouw werd, wilde in 2013 via haar werkgever een hospitalisatieverzekering afsluiten. Ze kreeg echter van de verzekeraar te horen dat dit alleen zou kunnen als alle kosten die in verband zouden kunnen worden gebracht met genderdysforie uitgesloten werden. Discriminatie, vond het IGVM, die zich met het slachtoffer tot de rechtbank wendde.

In de rechtbank probeerde de verzekeraar de rechter ervan te overtuigen dat de vrouw chronisch ziek is vanwege van haar genderdysforie. In dat geval zou de verzekeraar immers kosten kunnen uitsluiten. Sinds het afronden van haar behandeling in 1997 lijdt de vrouw echter niet meer aan genderdysforie, dus is er geen sprake van een chronische ziekte. De rechtbank volgde dit standpunt, en is ook van mening dat de vrouw sinds haar geslachtsbevestigende behandeling niet langer ziek is. De rechtbank oordeelde dat de uitsluiting van de verzekeraar discriminatie betreft  op grond van geslachtsverandering. De verzekeringsmaatschappij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en moet de vrouw de mogelijkheid geven om alsnog een polis, zonder uitsluitingen, bij hen af te sluiten.

Deze melding van discriminatie staat niet op zichzelf. Transpersonen ondervinden volgens IGVM vaker problemen met verzekeringsmaatschappijen. Dat zijn voornamelijk problemen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering of conflicten over de terugbetaling van kosten voor een geslachtsbevestigende behandeling.

IGVM geeft tips die over het algemeen ook voor de Nederlandse situatie kunnen gelden. Komt de verzekeraar aan met uitsluiting van genderdysforie of transseksualiteit, wijs de verzekeraar er dan op dat dit tegen de antidiscriminatiewetgeving indruist. Het vonnis van de rechtbank laat wel zien dat een verzekeraar daarmee een flinke boete riskeert.

Beroept de verzekeraar zich op uitsluiting van psychische, psychiatrische, psychotherapeutische en subjectieve stoornissen, vraag dan verduidelijking. Als genderdysforie niet onder deze uitsluiting valt, kun je de verklaringen van de verzekeraar als bijlage aan de polis toevoegen. Wil de verzekeraar plastische of esthetische ingrepen uitsluiten, wijs er dan op dat een geslachtsbevestigende behandeling geen esthetische ingreep is. Bewijs de medische noodzaak van de ingrepen aan de hand van een attest van je arts en therapeut.