Uitnodiging: Werksessies voor transgender personen over de ondersteuning vanuit sociaal professionals

Heb jij als transgender persoon ervaring met zorg en ondersteuning vanuit sociaal professionals in je gemeente? Wil jij ons helpen om de zorg aan transgender personen te verbeteren, op basis van je eigen ervaringen? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor deze werksessie.

Wanneer? Donderdag 5 oktober van 10:00 tot 12:30 bij Movisie in Utrecht

Verbeteren zorg en ondersteuning door e-learning voor sociaal professionals
Movisie werkt samen met TNN, HVO Querido, TransUnited, Transketeers, Transvisie Zorg en Transsupport Rotterdam aan een online module voor sociaal professionals over transgender personen. De e-learning is erop gericht sociaal hulpverleners (denk aan maatschappelijk werkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers, sociale wijkteamleden) toe te rusten op ondersteuning van transgender cliënten. Om inhoud te geven aan deze module en inzicht te krijgen tegen welke problemen transgender cliënten aanlopen bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk zijn wij op zoek naar ervaringsverhalen.

Wat gaan we doen in deze werksessie?

We willen tijdens deze bijeenkomst twee of drie fictieve personen maken die de levensverhalen van transgenders en ervaringen met sociaal professionals verbeelden. Deze gebruiken we in de online module om duidelijker te maken voor bijvoorbeeld sociaal wijkteamleden wat het betekent om in transgender persoon te zijn. Wat moeten sociaal professionals weten over genderdysforie en transgendergevoelens? Waar moeten sociaal professionals rekening mee houden als ze trangenders goed willen ondersteunen en doorverwijzen naar specifieke zorg?
Deelnemers krijgen een vergoeding en reiskosten voor deelname.

Wil je graag meewerken of heb je vragen? Neem dan contact op met Else Boss (e.boss@movisie.nl).