De Open Universiteit Nederland, afdeling klinische psychologie, zoekt deelnemers voor een onderzoek. Het gaat om transmannen en hun partners en/of ex-partners. De onderzoekers kijken naar de invloed van transitie op de relatie.

Het onderzoek gaat over de invloed van een geslachtsaanpassing van transmannen op de liefdesrelatie. Eerder is een zelfde oproep gedaan voor transvrouwen, maar nu worden transmannen gezocht. Oproep: bent u transman of heeft u een transman in uw omgeving die mogelijk interesse heeft in dit onderzoek, laat het dan weten.

De transmannen en hun partners of ex-partners die de onderzoekers zoeken,

  • moeten ouder zijn dan 18 jaar,
  • de partners moeten de gedeeltelijke of gehele geslachtsverandering van de transman hebben meegemaakt,
  • en de relatie is vervolgens voortgezet óf de relatie is op enig moment in het proces (ná de gedeeltelijke of gehele geslachtsverandering) verbroken.

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in welke aspecten belangrijk zijn voor de kwaliteit van de liefdesrelatie tussen de transgender en de (ex)partner en waarom sommige relaties blijven bestaan en sommige relaties worden verbroken. Ook willen de onderzoekers peilen of er behoefte is aan ondersteuning vanuit de hulpverlening als het gaat om de impact op de relatie. Voor goed inzicht moeten ze voldoende deelnemers hebben.

In het onderzoek zullen de deelnemers vertrouwelijk geïnterviewd worden. Anonimiteit wordt daarbij gegarandeerd. Het interview duurt ongeveer twee uur per deelnemer. De transgender en de partner of ex-partner worden afzonderlijk geïnterviewd.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het onderzoek en voldoet aan bovengenoemde criteria dan kunt u contact opnemen met onderzoeker Jill Lentferink (0646114265 / e-mail: transitieonderzoek@yahoo.com).

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mevr. E-M Patty-Stegemann (0630029055 / eva@psytrans.nl), dhr. M. Hommes (0503120142 /  mark.hommes@ou.nl) of dhr. A. Bos (0455762429 / arjan.bos@ou.nl) van de Open Universiteit.

Foto: Pixabay