Movisie heeft een module ontwikkeld voor sociale professionals. Hoe te reageren als transgender personen aankloppen met een vraag om hulp? Hoe spreek je met een cliënt over genderidentiteit? Welke vragen stel je en welke niet?

“Professionals die met transgender cliënten te maken krijgen, (kunnen) last hebben van handelingsverlegenheid”, merkte Thomas Wormgoor. Hij is stafmedewerker transgenderzorg bij PsyQ. Als ervaringsdeskundige en professional heeft hij meegedacht over de inhoud van de module. “Ze weten bijvoorbeeld niet goed wat ze wel of niet moeten zeggen, welke aanspreekvorm ze voor iemand moeten gebruiken of wat de cliënt van ze verwacht.”

De online module voert je in hooguit een halfuurtje langs drie casussen. Er is praktische informatie te vinden over organisaties en websites met meer informatie over het onderwerp. Kijk daarvoor onderaan op de startpagina van de module. Daar vind je ook organisaties waar je cliënten eventueel naar kunt doorverwijzen. Zoals Patiëntenorganisatie Transvisie, PsyQ, de Psycho Informa Groep, Trans United of een van de genderpoli.

Wormgoor: “Het zou heel fijn zijn als meer professionals sensitief worden voor genderdysforie, het gevoel van onbehagen dat iemand heeft als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen.” Ze hoeven geen diagnose genderdysforie te stellen, benadrukt hij. Ook het verlenen van een indicatie voor een medische behandeling gebeurt elders. En ze moeten waken dat ze uit nieuwsgierigheid gedreven niet te ver gaan in hun vraagstelling.

“Jouw taak is om vast te stellen wat de hulpvraag van je cliënt is en wat jij kunt doen om te ondersteunen bij het oplossen van die hulpvraag”, vervolgt Wormgoor. “Eigenlijk dus de basis van het sociaal werk. Veel professionals die ik heb getraind, beseffen ineens dat ze gewoon moeten doen wat ze altijd doen. Transgender personen zijn heel gewone mensen. Behandel ze dus ook zo.”

Illustratie uit de module. Hier vind je die module.