De Lankmoedigen is prachtig toneel rondom transgender

De Lankmoedigen is prachtig toneel rondom transgender

De Lankmoedigen is een toneelstuk over de verdraagzame mens. Een satire, volgens Toneelgroep Oost, maar dan wel een satire die raakt. De verdraagzame mens staat hier met de beste bedoelingen bij het ziekenhuisbed van transvrouw Hansje. Het is een prachtig toneelstuk....