Verslag bijeenkomst over beeldvorming van transgender personen

Verslag bijeenkomst over beeldvorming van transgender personen

Hoe komen transgender personen in de media? Als succes, slachtoffer of als een pionier die genderrollen aankaart? Die vraag stelde Mariecke van den Berg, onderzoeker bij Atria, zich. Ze presenteerde 23 februari in Amsterdam haar bevindingen en Mounir Samuel sprak over...
Transpersonen zijn niet populair op arbeidsmarkt

Transpersonen zijn niet populair op arbeidsmarkt

Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim 40% van de bevraagde transpersonen met discriminatie te maken heeft gehad: van ontslag tot pesterijen op de werkvloer. Hun tevredenheid over de eigen positie op de arbeidsmarkt leidt daaronder. Slechts 30% is tevreden. Terwijl van...
Beeldvorming over transgender personen in de media

Beeldvorming over transgender personen in de media

Transgender personen zijn in Nederland in relatief korte tijd veel zichtbaarder geworden in de media. Dit biedt kansen voor maatschappelijke bewustwording en emancipatie. Atria onderzocht de beeldvorming rond transgender mensen in een selectie van geschreven media en...
Alliantie genderdiversiteit onderzoekt gendernormen

Alliantie genderdiversiteit onderzoekt gendernormen

De Alliantie genderdiversiteit, waarbij ook TNN zich heeft aangesloten, is opgericht om genderexpressie voor iedereen te vergroten. De alliantie organiseert twee bijeenkomsten om te praten over beperkingen van gendernormen en mogelijke oplossingen. Gendernormen zijn...
The Lancet: werk maken van transgenderzorg

The Lancet: werk maken van transgenderzorg

In een themanummer informeerde medisch tijdschrift The Lancet vorig jaar over transgenderzorg. Het tijdschrift liet zien dat deze zorg veel verder gaat dan de praktijk van de huisarts of de genderpoli. Want individuele toegang tot zorg is zeer afhankelijk van sociale,...