Start transgenderbijeenkomsten in Friesland

Start transgenderbijeenkomsten in Friesland

COC Friesland start in januari 2017 een ontmoetingsgroep voor transgender personen. Begin 2016 is er een enquête uitgevoerd, onder meer via de site van Transgendergroep Groningen, om het animo voor zo’n ontmoetingsgroep te peilen. In Friesland was er zoiets nog niet....