Voorafgaand aan de Aids-conferentie, eind juli in Amsterdam, is er een symposium over hiv-preventie bij transgender personen. HIV Prevention among Transgender People: Advances and Challenges.  Dit symposium is zondag 22 juli.

Op het symposium komen binnen- en buitenlandse onderzoekers, deskundigen en activisten bij elkaar om te spreken over transgenderzorg en hiv-preventie. Wat zijn de grote uitdagingen en welke best practices zijn er? Doel van het symposium is een brug te leggen tussen onderzoek en de dagelijkse gang van zaken. Hoe kun je werken aan betere zorg en dienstverlening? En daarnaast biedt het symposium gelegenheid om van elkaar te leren en met elkaar te netwerken.

De organisatie is in handen van Maastricht University, P&G292/HVO Querido, Transgender Netwerk Nederland, Proud, & Transunited. Voertaal is Engels.

Activisten en onderzoekers die willen deelnemen aan het symposium vinden hier meer informatie en kunnen zich inschrijven. Er is ruimte voor maximaal 280 deelnemers.

Aids-conferentie

Het hoofdprogramma van de 22e internationale Aids-conferentie begint een dag later en is van 23 tot en met 27 juli. Sinds de top van de Aids-epidemie in de jaren 80 bieden de conferenties een forum op het kruispunt van wetenschap, belangenbehartiging en mensenrechten. Thema dit jaar is ‘Breaking Barriers, Building Bridges’. Er is speciale aandacht voor regio’s (Oost-Europa, Centraal-Azië, Noord-Afrika, Midden-Oosten) waar de hiv / aids-problematiek groeit.

Niet alleen in het voorprogramma – het symposium op zondag 22 juli – maar ook in het hoofdprogramma is er aandacht voor transgender personen. Een doelstelling is geformuleerd als: stimuleren van op mensenrechten en hiv-onderzoek gebaseerde aanpak die is afgestemd op kwetsbare groepen, inclusief vluchtelingen, sekswerkers en transmensen.

Foto: Scholarshipwatch.org