Wie ben ik en hoe houd ik dit vol? Vragen die mensen zich stellen bij ingrijpende gebeurtenissen.  Voor een onderzoek naar levensvragen tijdens de genderbevestigende behandeling zoekt de Dienst pastoraat en geestelijke verzorging van VUmc transgender personen.

Het onderzoek naar levensvragen maakt deel uit van een groter onderzoeksproject waarbij gekeken wordt of er in het VUmc aanvullende zorg geboden kan en moet worden aan trans personen in het proces van de genderbevestigende behandeling. Aldus Maudy van Klaveren die als geestelijk verzorger in opleiding bij de dienst van het VUmc zit.

Van Klaveren is geïnteresseerd in levensverhalen van mensen, met alle bijbehorende worstelingen, tegenslagen, twijfels en vragen. Levensvragen die zich juist op momenten van ingrijpende gebeurtenissen manifesteren.

Het blijkt dat veel transgender personen tijdens de behandeling tegen levensvragen aanlopen. Dan moet je denken aan vragen over identiteit en omgeving. “Wie ben ik als mens?”, “Hoe word ik wie ik ben?”, “Hoe kan ik leven in plaats van overleven?”, “Wie of wat helpt me om het vol te houden?”, “Hoe ga ik om met gevoelens van schaamte, schuld, rouw en verlies?”

Nu biedt VUmc op dit terrein (nog) geen ondersteuning. In dit deelonderzoek wil Van Klaveren allereerst inzicht vergaren in de levensvragen waar mensen mee zitten. Vragen als: hoe gaan mensen om met wat hen overkomt? Hoe kunnen ze deze gebeurtenissen een plek geven in hun leven? Hoe kunnen ze de draad weer oppakken? Welke richting geven ze aan hun leven? En vervolgens de vraag: wat kan hen daarin helpen?

Voor het onderzoek worden nu respondenten gezocht. Zie de flyer hieronder.