Religie

Hoe staan religies tegenover transgender personen? Accepteert mijn geloof mijn transgender-zijn en transitie? Als je transgender bent en een religieuze overtuiging en
achtergrond hebt, dan heb je daar misschien vragen over. Je kunt dan bijvoorbeeld terecht bij de zelfhulpgroep Transgender en Geloof in Zwolle, of een van de andere organisaties voor geloof en lhbti personen.

Informatie & doorverwijzingen

Transgender, geloof en kerk

Praktische gids voor geloofgemeenschappen,
pastores en andere naasten van trans*personen.

Lees meer

Moslim en transgender zijn

Als je er als moslim achterkomt dat je transgendergevoelens hebt, kan dat schrikken zijn. Ben ik nog wel ‘een goede moslim’? Word ik ooit geaccepteerd door andere moslims als ik uitkom voor mijn transgendergevoelens? Lees meer

Stichting Maruf

Queer moslims bevinden zich vaak op het kruispunt van hun verschillende identiteiten. Ze hebben hierin te maken met uitdagingen om hoe ze zich identificeren. Op individueel niveau of structurele wijze. Enerzijds worden ze afgewezen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie of geslachtskenmerken. Anderzijds worden ze uitgesloten vanwege hun etnische afkomst, ras, religie of geloofsovertuiging.

Daarom is Maruf er. Wij zijn er ter ondersteuning van queer moslims en staan voor een open samenleving vrij van alle vormen van uitsluiting. Lees meer

LCC Plus projecten

Op deze website kunt u meer lezen over de projecten die LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre gezamenlijk uitvoeren om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Lees meer

Ervaringen:

Marlies – Ze accepteren me in de kerk

Marlies Houtman (54) was verontwaardigd over de Nashville-verklaring, begin januari 2019. Over de gelovigen die zeggen dat...

Harro – God ziet dat ik een man ben

“God kijkt door de buitenkant heen. Het gaat hem er niet om hoe je van buiten bent, zo oppervlakkig is hij niet. God kijkt niet naar wat...