Landelijke organisaties

Er zijn verschillende organisaties waar je als transgender persoon terecht kunt. Hieronder volgt een overzicht.

Platform Transgender Info

Het Platform Transgender Info is een ontmoetingsplek voor transgender mensen op Facebook. Het is een besloten groep met veel informatie en contactmogelijkheden.
Facebook > Platform Transgender Info

Transgender Netwerk Nederland (TNN)

Transgender Netwerk Nederland is de landelijke belangenorganisatie. De stichting zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie. Het is ook een discriminatiemeldpunt waar je altijd voor advies terecht kan, ook als het discriminatie van instanties betreft.
www.transgendernetwerk.nl

Patiëntenorganisatie Transvisie

De patiëntenorganisatie Transvisie komt op voor de belangen van mensen met problemen rond hun genderidentiteit en hun naasten. Ze doet dit door de belangen van de groep als geheel te behartigen, en ook door op te komen voor de belangen van het individu. Er zijn verschillende zelfhulpgroepen, mannengroepen en vrouwengroepen. Zoek bijvoorbeeld onder lotgenoten.
www.transvisie.nl
transgenders-lotgenoten

Transvisie Zorg / PsyQ

Transvisie Zorg biedt psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Bij deze organisatie zijn psychologen, seksuologen en maatschappelijk werkers werkzaam. Ze begeleiden onder meer zoekersgroepen, mensen die gezamenlijk zoeken naar hun identiteit.
www.transvisiezorg.nl
www.psyq.nl

Vereniging Genderdiversiteit

De vereniging Genderdiversiteit streeft emancipatie na van mensen met genderdysforie. Onder meer door middel van onderling contact, ontmoetingsavonden, lezingen en andere gezamenlijke activiteiten. Ze geven ook het blad Transformatie uit.
www.vereniging-genderdiversiteit.nl

Het Continuüm

Het Continuüm is een onafhankelijke journalistieke site over genderdiversiteit en transgender.
www.continuum.nl

T-Nederland

T-Nederland is een online ontmoetingsplek voor transgender mensen, registratie noodzakelijk. Op het forum wordt over verschillende onderwerpen gecommuniceerd zoals uiterlijk, medische kwesties en contactgroepen.
www.t-nederland.nl

COC Nederland

COC Nederland komt sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender mensen (lhbti personen). COC Nederland is een federatie van regionale lidverenigingen die regionaal lhbti’s ondersteunen. www.coc.nl


Ontbreken er landelijke ontmoetingsplaatsen voor transgender personen, meld het ons dan.

De kaart:

Voor een grotere kaart met meer zoekopties klik hier!