Handvatten voor het onderwijs

Een transgender student kan tegen diverse problemen aanlopen: van kennisgebrek en vooroordelen bij docenten en medestudenten tot oude gegevens in de studentenadministratie en ernstige studievertraging. De meeste onderwijsinstellingen kunnen wel extra kennis gebruiken om de studietijd van deze studenten in betere banen te leiden.

Want als transgender student hoef je er niet alleen voor te staan. TNN heeft daarom  de folder Transgender in het onderwijs (mbo/hbo/wo) gepubliceerd voor transgender scholieren en studenten en voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Zaken als studievertraging, pesterijen en kennisgebrek kunnen met goede informatie voor een deel al bestreden worden.