Op 1 juli 2014 trad de ‘transgenderwet’ in werking. Deze wet maakte het eenvoudiger om het geslacht op iemands geboorteakte te wijzigen. Binnenkort zal de Tweede Kamer deze wet evalueren. De Universiteit Utrecht onderzoekt daarom, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, hoe de wet in de praktijk werkt. Een van de omstreden elementen van de wet is de minimumleeftijd (16 jaar) voor wijziging van het juridisch geslacht.

Update:
Op de oproep van de Universiteit Utrecht aan ouders van transgender kinderen om hun ideeën over de Transgenderwet te delen, hebben in korte tijd al veertien ouders gereageerd. Dat is een geweldige respons, en voor de onderzoekers, Marjolein van den Brink en Danielle Snaathorst, is het voldoende.

Zij zullen zo snel mogelijk met iedereen die heeft gereageerd contact opnemen om een afspraak te maken.

Het rapport van dit onderzoek in het kader van de evaluatie van de Transgenderwet zal volgens de onderzoekers vermoedelijk ergens in januari openbaar worden.

Oorspronkelijke bericht:

Daarom willen de onderzoekers, Marjolein van den Brink en Danielle Snaathorst, graag enkele ouders van transgender kinderen spreken om te horen hoe zij aankijken tegen deze leeftijdseis. En in het verlengde daarvan: als er kinderen zijn die daarover iets zouden willen zeggen: wij zijn ook heel benieuwd naar hun opvattingen en ervaringen. Om hierover een beter beeld te krijgen, worden transgender kinderen en jongvolwassenen uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.

Ouders die bereid zijn hierover met de onderzoekers van gedachten te wisselen (telefonisch of in persoon) worden vriendelijk verzocht een mailtje te sturen naar: d.m.snaathorst@uu.nl. Belangrijk om te weten is dat deze gesprekken op korte termijn moeten plaatsvinden. Uiterlijk 20 oktober 2017 moeten de interviews zijn afgerond.