Door Tessel ten Zweege

Op dinsdag 23 oktober loop ik met een koffie in mijn hand het lokaal in waar mijn les ‘LGBTQ+ Cultures and Society’ plaatsvindt. Ik studeer aan de Universiteit van Amsterdam, maar dit semester ben ik op uitwisseling naar San Francisco in de Verenigde Staten. Het is doodstil in het lokaal. Mijn docente kijkt moedeloos naar haar leerlingen en zegt: “We moeten het hebben over de afgelopen dagen.”

Het is namelijk een nachtmerrieweek voor de transgender community in de VS: De wettelijke en medische erkenning waar zo hard voor is gevochten wordt nu bedreigd door de regering-Trump. Er circuleert een memo op het Ministerie van Gezondheid waarin de regering de erkenning van trans personen poogt terug te draaien. De memo is nog niet officieel gepubliceerd, maar in een artikel van The New York Times wordt gesteld dat de regering ‘gender’ vanaf nu wettelijk wil vaststellen als de geslachtsdelen waarmee iemand wordt geboren. Alleen de geslachten ‘man’ en ‘vrouw’ zouden worden erkend. Wat deze paradoxale stelling voor intersekse personen betekent is onduidelijk, maar voor transgender individuen zou het voortzetten van deze memo in ieder geval drastische gevolgen hebben. Wettelijke erkenning voor iemands trans-identiteit zou niet meer legaal zijn, laat staan een fysieke transitie door chirurgische ingrepen. Mocht de memo worden doorgevoerd, dan zouden alle transgender-emancipatie wetten onder Obama teniet worden gedaan. De 1,4 miljoen Amerikanen die momenteel wettelijke erkenning van hun identiteit genieten, zouden dit kwijtraken.

De motivatie van Trump en zijn regering om deze wetsverandering voor te stellen is volgens The New York Times het streven naar duidelijkheid: De overheid wil een duidelijke definitie van gender die “objectief en gegrond in de wetenschap” is. Een opmerkelijke stelling, aangezien Trump in debatten over klimaatsverandering weinig van wetenschap moest hebben. Daarnaast is het ontkennen van het bestaan van 1,4 miljoen Amerikanen op geen enkele manier gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Transgender Amerika is inmiddels massaal aan het protesteren in Amerikaanse steden en online onder de hashtag #WontBeErased. Deze memo is een van de vele tegenslagen waaronder de transgender community heeft moeten lijden, terwijl Trump tijdens de afgelopen verkiezingen bleef volhouden dat hij het beste beentje voor had met zijn LGBTQ+ burgers.

De leerlingen in mijn klaslokaal kijken al even teneergeslagen. Een medestudent merkt op dat ze nog het meest verdrietig is over hoe weinig het sommige mensen lijkt te schelen. “Trump doet zo veel heftige dingen dat het grote publiek hem niet meer serieus neemt. Dat is gevaarlijk; zijn acties worden genormaliseerd omdat we ludieke wetsvoorstellen van hem gewend zijn, maar het zijn allemaal acties die echte gevolgen voor ons hebben!” Voor transgender Amerika is deze periode bijzonder ontmoedigend. Solidariteit is op momenten als deze ontzettend belangrijk. Op 28 oktober wordt er op het Museumplein in Amsterdam een rally georganiseerd om solidariteit te betuigen aan de trans community in de Verenigde Staten. Op het Facebook evenement is meer informatie te vinden. Ik moedig iedereen in Nederland aan, trans personen én cis personen, om gezamenlijk een boodschap over te brengen van solidariteit, saamhorigheid, en strijdbaarheid.