Voor een onderzoek naar de zorg voor LHBT+-patiënten rondom een operatie kan nog tot 14 juli worden gereageerd. Ook van transgender personen willen de onderzoekers graag horen wat hun ervaringen zijn.

Volgens Amerikaans onderzoek is de zorg voor LHBT-patiënten op sommige punten anders. Bijvoorbeeld door andere leefgewoonten, ervaringen in het verleden, maar ook doordat LHBT’ers zich soms verkeerd begrepen voelen door zorgverleners.

Naar de Nederlandse situatie doet de afdeling Anesthesiologie in samenwerking met het projectteam Diversiteit van de Erasmus universiteit Rotterdam nu onderzoek. Hoe ervaren Nederlandse LHBT-patiënten de zorg? Hoe tevreden zijn zij over de informatievoorziening, deskundigheid, behandeling en service door zorgverleners? Dit gaat door middel van een vragenlijst – invullen kost je ongeveer 15 minuten – waaraan je kunt deelnemen als je in de afgelopen vijf jaar een operatie hebt ondergaan.

Student geneeskunde Welmer de Groot leidt het onderzoek onder begeleiding van anesthesioloog Markus Klimek. Hij meldt tussentijds dat de onderzoekers graag een hogere respons zouden wensen (op dat moment waren er 132 respondenten waarvan 14 procent transgender personen). De vragenlijst kan volgens hem goed gebruikt worden voor tevredenheid over transitie-operaties, als de respons hoog genoeg is.

Meedoen kan tot 14 juli via deze link. En vragen kun je stellen via: w.j.degroot@erasmusmc.nl.