Homofobie en transfobie maakt scholen voor veel leerlingen en docenten uiterst onprettig. Dat blijkt uit een op 16 maart gepubliceerd rapport van het FRA. Verkeerde en verouderde beelden brengen hun fundamentele rechten in gevaar, stelt FRA. FRA, het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten, deed onderzoek in 19 Europese lidstaten. Nederland zat daarbij (België niet).

Uit het onderzoek blijkt dat pesterijen jegens LHBT’ers en ook interseksuelen nog steeds een groot probleem vormen in alle 19 onderzochte EU-landen. Eerder ging het alleen over LHBT’ers, nu zijn ook mensen met een intersekse-conditie meegenomen. Bij het rondetafelgesprek ter gelegenheid van de presentatie van het rapport was ook Miriam van der Have, van het Nederlandse Netwerk Intersekse / DSD (NNID) en OII Europe (Organisation Intersex International Europe).

FRA heeft onderzoek gedaan naar denkbeelden van ambtenaren, gezondheidsfunctionarissen, leraren en politieagenten. Denkbeelden en vooroordelen bij die mensen maken het lastig voor beleidsmakers om discriminatie en bedreiging aan te pakken. Uit het rapport blijkt dat artsen in sommige EU-lidstaten homoseksualiteit nog steeds als een ziekte beschouwen en transseksualiteit als een geestelijke stoornis. De EU moet meer doen om te zorgen dat ambtenaren in staat zijn hun plicht te vervullen en einde maken aan het lijden waaronder veel LHBT’ers gebukt gaan, vindt Michael O’Flaherty, directeur van het FRA.

Uit het rapport blijkt de grote groep van leerkrachten niet goed weten hoe te handelen als leerlingen gepest worden. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd, niet getraind of vrezen dat ze verkeerd reageren, waardoor ze helemaal niet reageren.

Verder lezen

Hier staat het verslag: Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people. Dit onderzoek is het sluitstuk van drie onderzoeken. Eerder ging het over de juridische situatie van LGBTI-personen in de EU-lidstaten (2015) en de ervaringen van LGBT’ers (2014).

De bevindingen vormen een aanvulling op EU LGBT Survey, een FRA-onderzoek uit 2013 waarin stond dat LHBT’ers in de EU nog op grote schaal gediscrimineerd worden. In een in december 2015 gepresenteerd rapport van het FRA is een compleet overzicht van wetgeving op het gebied van LHBT’ers in de gehele EU opgenomen.

Bijeenkomst haatmisdrijven

Op 28 en 29 april is er in Amsterdam een bijeenkomst van de werkgroep van het FRA ter verbetering van de aangifte en registratie van haatmisdrijven in de EU, waaronder haatmisdrijven tegen LHBT’ers.