Goed nieuws voor de inwoners van Amsterdam. Per 1 januari 2016 is het op de online formulieren van de gemeente niet langer verplicht de keuze m/v aan te geven.

In de gemeente Amsterdam is de geslachtsvermelding op online formulieren afgeschaft. Hiermee zijn de verplichte hokjes van ‘man’ en ‘vrouw’ verleden tijd. De gemeente wil graag tegemoet komen aan iedereen die zich niet herkent in de categorie man of vrouw. Alle Amsterdammers moeten zich prettig voelen bij de manier waarop de gemeente met hen communiceert. Daar komt bij dat de aanduiding m/v vaak overbodig is bij correspondentie met de overheid.

Maar, zegt de gemeente, indien het wettig noodzakelijk is wordt er nog wel gevraagd een hokje aan te kruisen.

Onze prachtige hoofdstad is een van de eerste gemeenten waar de geslachtsaanduiding als verplicht op formulieren is afgeschaft. Eindhoven en Utrecht hebben intussen ook al kenbaar gemaakt de verplichte geslachtsregistratie zo veel mogelijk af te schaffen.

Bron: Gemeente Amsterdam