Mo vertelt openhartig hoe het transzijn van haar zoon haar denken en opvoeding beinvloedt. Bekijk de video.