Hare Majesteit Koningin Máxima zal op zaterdagochtend 18 juni een internationaal congres over transgenderzorg openen in het VUmc te Amsterdam.

800 professionals uit de internationale medische wereld zullen bijeenkomen om hun kennis en ervaring op het gebied van genderdsyforie te delen. Genderdysforie houdt in dat mensen een onbehagen hebben ten aanzien van het geslacht waarin men geboren en opgegroeid is. De sterkte van dit gevoel kan verschillen en ook verschillende vormen hebben. In Nederland werden er afgelopen jaar ongeveer 1000 mensen verwezen naar de drie gendercentra die ons land telt. (Amsterdam, Groningen en Leiden).

Het thema van het congres is ‘Growing: Empowerment, Expertise, Evidence’. Koningin Máxima zal aldus het congres openen en de lezing ‘Transgender Holland, sixty years of culture and care’ bijwonen. Het is de eerste keer dat een lid van het Koninklijk Huis deelneemt aan een bijeenkomst waar het specifiek om transgender personen gaat.

De organisatie is in handen van Transvisie Zorg en het VUmc Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Het congres staat onder auspiciën van de WPATH, de World Professional Association for Transgender Health, een internationale vereniging van beroepsbeoefenaren in de genderzorg.

Bron: RVD