Voor professionals die met jeugdigen werken

Voor professionals die met jeugdigen werken

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuisvoelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. Werk je als professional met jeugdigen? Dan kan jij een belangrijke bijdrage leveren om deze kinderen te helpen.

Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in de online training Jong & Transgender hoe je gendervraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar.

Bent u werkzaam als sociaal professional of beleidsmedewerker, of werkt u bij een Buurtteam Jeugd en Gezin, dan kunt u hier – na het aanmaken van een account – gratis de online training maken. Jong en Transgender is geaccrediteerd bij Registerplein met 2 accreditatiepunten.

Bent u werkzaam als jeugdarts of jeugdverpleegkundige of werkt u op een GGD, dan kunt u hier op de JGZ Academie de geaccrediteerde online training maken, onder ‘niet-richtlijn modules’.

Bekijk hier hoe de e-learning jou kan helpen (tekst gaat verder onder de video):

Bent u een professional werkzaam in de jeugdzorg, dan kunt u – nadat accreditatiepunten verkregen zijn (de aanvraag loopt) – terecht op de site van SKJ.

Bent u een professional werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie, dan kunt u binnenkort terecht op de site van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (directe link volgt nog) om de online training te maken

Doorverwijzen

Voordat je een transgender of genderdivers kind doorverwijst naar passende zorg is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

  • De leeftijd van het kind. Sommige hulpverleners behandelen kinderen vanaf of juist tot een bepaalde leeftijd. Daarnaast is het belangrijk om vanaf een bepaalde leeftijd (vanaf 9 à 11 jaar) in te schatten of een kind medische transgenderzorg nodig gaat hebben. Vanwege de lange wachtlijsten bij de genderteams, is een vroege aanmelding bij een genderteam aan te raden;
  • De gemeente waar het kind woont. De meeste gemeenten hebben met specifieke jeugdzorgaanbieders contracten afgesloten. Uitzonderingen zijn soms mogelijk, maar informeer daarvoor bij de gespecialiseerde aanbieder en/of de betreffende gemeente waar het kind woont.
  • De hulpvraag van het kind of het gezin. Sommige hulpverleners zijn gespecialiseerd of juist beter toegerust op een bepaalde hulpvraag. Stel dat een kind andere diagnoses heeft, zoals autisme, of licht verstandelijk beperkt is, dan is het belangrijk te weten of een hulpverlener daarmee ook uit de voeten kan.

Specialistische transgenderzorg-behandelaars

Op de website van de onderstaande aanbieders vindt u meer informatie en contactgegevens.

Jonx
diverse locatie in Groningen, Drenthe, Friesland

PsyQ
diverse locaties door het land heen

Youz – Transvisie Zorg
Zaandam
Gorinchem (ambulant – specialisatie genderdysforie en autisme)

Gendercentrum Zuid-Nederland
locatie Eindhoven
locatie Venlo

De Vaart
Assen
PsyTrans – De Vaart
Apeldoorn

Check-in Coaching
Haarlem

Stepwork
diverse locaties door het land heen

Villa Kakelbont
Amerongen

Contact met andere jongeren

Behalve gespecialiseerde transgenderzorg is het voor genderdiverse en transgender kinderen mogelijk ook waardevol om contact te hebben met andere kinderen die hetzelfde meemaken. Op onze kaart vindt u diverse initiatieven.

Contact met ouders

Bij de werkgroep Genderkind & Ouders (Go), onderdeel van Transvisie kunnen ouders en hun kinderen terecht om ervaringen uit te wisselen. Go (voorheen Berdache) is een zelfhulpgroep van en voor ouders van deze kinderen. Go is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze transgender kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden. Alle vrijwilligers zijn zelf ouder van een genderkind.