Huwelijksdwang, waarbij een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk wordt gedwongen, is een bekend fenomeen. Er is in Nederland eerder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld voorkomen en aard van huwelijksdwang. Zo kreeg de Tweede Kamer september 2014 de resultaten van een onderzoek van het Verwey Jonker Instituut (met de Universiteit van Maastricht en stichting Femmes For Freedom).

In hoeverre huwelijksdwang LHBT’ers raakt, is minder onderzocht. Stichting Katilim heeft daarom vijftien Turkse mannen en vrouwen geïnterviewd over dit thema. Katilim is in 2007 opgezet om participatie, emancipatie en onderwijs voor allochtonen te bevorderen. Ze richten zich daarbij ook expliciet op vrouwen en LHBT’ers.

In de publicatie ‘Huwelijksdwang onder Turkse LHBT’ers’ zijn de verhalen van de vijftien mensen uitgeschreven. De publicatie heeft tot doel om inzicht te geven in wat huwelijksdwang specifiek bij LHBT’ers teweeg brengt en hoe dit binnen de Turkse gemeenschap leeft.

Meestal dringen ouders hun dochter of zoon een huwelijk of een bepaalde partner op. Aanleiding is vaak het belang dat gehecht wordt aan voortzetten van tradities. Transgender personen worden niet echt met open armen ontvangen in de Turkse gemeenschap. Ga je niet mee in de huwelijkskeuze van de ouders, dan raak je meestal het contact kwijt met de ouders of je riskeert verstoting. Bij transgender personen, en ook bij homo’s en lesbiennes, zijn er vaak meer motieven dan alleen de traditie. Ondertitel van de publicatie is dan ook: ‘Een dubbele nachtmerrie’.

Het project van de Stichting Katilim wil inzicht verkrijgen in de aard, omvang en wijze van huwelijksdwang onder Turkse LHBT’ers. Het onderzoek is ook bedoeld om signalen te herkennen van huwelijksdwang, te kijken welke interventies effectief zijn, het onderwerp bespreekbaar te maken binnen de Turkse gemeenschap en het onderwerp breder te agenderen.

De publicatie ‘Huwelijksdwang onder Turkse LHBT’ers’ wordt 22 mei gepresenteerd tijdens een middagbijeenkomst in Amsterdam met een paneldiscussie, zie de agenda.