Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske hebben zich verenigd in een genderteam met hoofdvestiging in Veendam. Stepwork Transgenderzorg biedt zorg aan transgender personen en hun naasten in het noordoosten van Nederland.

“We zijn beiden bevlogen met de hulp aan transgender personen”, zegt Alwin Man. “Vanuit de faciliteiten die Stepwork biedt, zien we kans de zorg uit te breiden.” In zijn instelling Stepwork had Dijksma Rieske naast deskundigheid in psychiatrie al WMO-begeleiding en een professionele verslavingszorg opgebouwd. (WMO-begeleiding is gericht op vergroten van zelfredzaamheid onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.) Nu hebben ze samen de afdeling Transgenderzorg opgezet.

De officiële start is 1 juli. Zorg voor bestaande klanten van Man en Dijksma Rieske wordt dan hier gecontinueerd en nieuwe klanten kunnen zich melden.

Man verklaart de combinatie van zorg die Stepwork biedt. “We hebben nu extra mogelijkheden voor mensen die dat nodig hebben. Onze ervaring is bijvoorbeeld dat mensen met een beperking in hun traject soms extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld met het organiseren van structuur in hun leven of bij het naar buiten treden in het wensgeslacht.” Daarbij willen ze helpen. Ze zien ook dat er weinig aandacht is voor ouders van jonge transgender personen. En, zegt Man, “verslavingsproblematiek komt nogal eens voor bij mensen met genderdysforie. Zij worden in de reguliere zorg vaak weggestuurd omdat ze eerst hun verslavingsproblematiek opgelost moeten hebben. Maar hun worsteling met genderdysforie is er zo mee verweven dat dit niet lukt. Nu kunnen we dat onder één dak aanpakken.”

De hulpverlening van Stepwork Transgenderzorg bestaat uit ondersteuning en psychotherapeutische behandeling van transgenders en hun naasten. In voortraject, tijdens transitie en de nazorg. “Aan nazorg”, zegt Man, “blijkt vaak grote behoefte bij mensen die tijdens hun transitie geen psychologische ondersteuning hebben gehad.” Ook mensen die hun transitieproces bij een ander genderteam doorlopen zijn welkom voor de psychologische ondersteuning en behandeling. Het genderteam kan verder een deskundigenverklaring ‘Wijziging geslacht’ verstrekken, nodig voor een officiële wijziging van de geslachtsregistratie.

Man en Dijksma Rieske zijn beiden psycholoog/psychotherapeut. Het team telt verder nog een ervaren psychiater. Ze starten met de GGZ hulpverlening in Groningen en Drenthe. Maar ze willen later zorg op meer plaatsen in het land aanbieden. Ze werken samen met de genderteams van het VUmc, UMCG en het UZ Gent. En voor het doorlopen van het transitieproces werken ze samen met (para)medici in het binnen- en buitenland. “We houden ook zoveel mogelijk contact met vrijwilligersinitiatieven die voor de doelgroep van onschatbare waarde zijn en met de patiëntenorganisatie Transvisie”, zegt Man.

Stepwork Transgenderzorg denkt ook over de toekomst van deskundigheid. Man geeft geregeld gastcolleges op faculteiten psychologie van verschillende universiteiten en lezingen voor bijscholing van artsen. Ze gaan zelf psychologen opleiden en zijn in gesprek met opleidingsinstellingen om een opleidingsplan voor transgenderhulpverlening te ontwerpen.

De hoofdvestiging van Stepwork Transgenderzorg is in Veendam (Kaap Hoorn 10), er zijn vestigingen in Blijham (Tjabbestreek 28) en Orvelte (Orvelterveld 7a) en vanaf 1 oktober ook in Assen. Het algemene telefoonnummer van Stepwork GGZ is 0598 371717, mail: info@stepwork.nl.