Onlangs kwam in het nieuws dat het aantal officiële geslachtswijzingen in Nederland sinds de transgenderwet uit 2014 flink is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit betekent dat de wachtlijsten op de genderpoli’s steeds langer worden. De genderpoli’s van het VUmc en het UMCG willen daarom dit jaar hun capaciteit flink uitbreiden.

Omdat de aanmeldingen stijgen en daarmee de wachtlijsten steeds langer worden, staat er een behoorlijke druk op de transgenderzorg. Daarom kwam demissionair VWS minister Edith Schippers begin dit jaar met het volgende plan. Ze riep zorgverzekeraars en -aanbieders op om hierop in te spelen bij de zorginkoop en het aantrekken van personeel. Vanuit de D66-fractie kwamen kamervragen betreffende de transgenderzorg. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de capaciteiten bij de genderpoli’s dit jaar nog worden uitgebreid. D66 wilde bijvoorbeeld weten of zorgverzekeraars individuele specialisten los zouden kunnen contracteren om wachtlijsten tegen te gaan. Volgens van Rijn is dit niet wenselijk. Bij behandeltrajecten zijn multidisciplinaire teams betrokken. Dit houdt in dat o.a. kinderartsen, psychiaters, plastisch chirurgen, urologen, kno-arten en endocrinologen met elkaar samen werken. Dit vraagt om een gecoördineerd samenwerkingsverband. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen financiële grens is voor uitbreiding van transgenderzorg.

Hoe gaat die uitbreiding eruit zien? 

Het VUmc gaat zijn Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie dit jaar met 20 procent uitbreiden. De uitbreiding geldt voor alle disciplines. Het UMCG werkt aan verdubbeling van de capaciteit voor hun genderteam voor volwassenen. Tevens willen zij onderzoeken of ze deze zorg in de toekomst ook aan jongeren kunnen gaan verlenen. In Zuid Nederland is per 1 februari 2017 een multidisciplinair genderteam van start gegaan. Samenwerkende genderteams uit Eindhoven en Venlo bekijken of ze in de toekomst ook medische zorg kunnen leveren in samenwerking met het VUmc. Er is inmiddels een samenwerking tussen VUmc en in genderzorg gespecialiseerde psychologenpraktijken zoals Psycho Informa Instellingen en Psychologenpraktijk De Vaart. De samenwerkingsafspraken tussen het UMCG en de genoemde praktijken worden op dit moment geconcretiseerd.

Petities

De belangenorganisatie Principle 17 trok in februari 2017 aan de bel vanwege knelpunten in de transgenderzorg, waaronder de toenemende wachtlijsten en bood een petitie aan, die inmiddels 1650 keer is ondertekend. Vanwege de lange wachtlijsten en de huidige beschikbare zorg nemen sommige trans personen het heft in eigen hand door bijvoorbeeld online hormonen te bestellen of zich in het buitenland te laten opereren. De  patientenorganisatie Transvisie en de belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland pleiten al lang voor snellere transgenderzorg en zien de capaciteitsuitbreiding als een goede eerste stap.

Een verdieping en antwoord op vragen van het D66-lid Pia Dijkstra over de eerder ontvangen antwoorden op vragen aangaande wachtlijsten in de transgenderzorg vind je hier.

Bron: http://www.parool.nl/amsterdam/vumc-breidt-poli-voor-transgenders-fors-uit~a4495032/