Afgelopen week heeft het Europees Parlement een nieuw gendergelijkheidrapport aangenomen. In het nieuwe rapport wordt ook expliciet aandacht besteed aan LHBTI-gelijkheid. Het plan is om voor deze groep apart beleid uit te werken dat de positie van LHBTI’ers in de landen van de Europese Unie ten goede komt. Zo wordt onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verzocht om genderdysforie van de lijst met mentale- en gedragsstoornissen te schrappen en wordt gevraagd om de hantering van een nieuwe en meer inclusieve definitie van ‘familie’ binnen de EU, waarin LHBT-families ook opgenomen worden. Het is nu aan de Europese Commissie om het rapport goed te keuren.