Een Kamermeerderheid is voor een discriminatieverbod van transgender en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Dat bleek vrijdagavond 3 februari tijdens COC’s Verkiezingsdebat in Amsterdam.

Negen politici die evenveel partijen vertegenwoordigden, waren naar De Rode Hoed gekomen om onder leiding van Clairy Polak over LHBTI-kwesties te debatteren. Onder meer over sekseregistratie, een veilig LHBTI-klimaat op scholen en discriminatie. Lijsttrekkers Alexander Pechtold (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Marianne Thieme (PvdD) en Sylvana Simons (Artikel1) waren er. En verder Halbe Zijlstra (VVD), René Peters (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Sadet Karabulut (SP) en Léonie Sazias (50PLUS). Ook PVV, ChristenUnie, SGP en DENK waren voor het debat uitgenodigd, maar kwamen niet opdagen.

Tijdens het drukbezochte debat werd gekeken of er mogelijkheden waren voor een Regenboog Stembusakkoord. Dat zou een opvolger zijn voor het Roze Stembusakkoord dat tot stand kwam na COC’s Verkiezingsdebat in 2012. Daarin stonden punten zoals verplichte LHBT-voorlichting op school en eenvoudiger erkenning van de genderidentiteit van transgenders. Dat is intussen gerealiseerd.

Onder de aanwezige partijen is veel overeenstemming. Ze zijn voor een expliciet verbod van discriminatie van transgender en intersekse personen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). ‘Een kwestie van beschaving’, vond Pechtold. Transgender personen en personen met een intersekse-conditie hebben last van verplichte geslachtsregistratie. Er is ook hier wel overeenstemming over dat het niet hoeft, maar verschillende politici, bijvoorbeeld Asscher (PvdA) en Peters (CDA), zien praktische bezwaren. En Zijlstra (VVD) wil een onderzoek afwachten. Onder meer over internationale registratie en over geslachtsregistratie van intersekse personen.

De avond leverde een aanzet op tot een Regenboogakkoord. Het COC werkt aan een tekstvoorstel, stuurt dat naar de partijen en op initiatief van Pechtold wordt de goedgekeurde tekst op 7 maart door alle negen ondertekend. In de tekst staat dan dat een nieuw kabinet werkt aan een verbod op discriminatie en beperking van geslachtsregistratie. Mochten andere landen afhaken op LHBTI-gebied (denk aan de VS), dan zal Nederland internationaal gezien een tandje bijzetten. Artikel 1 van de Grondwet zal worden uitgebreid met LHBTI’s.

Op de avond werd ook Gayvote gelanceerd, een site van het COC waar de standpunten van de verschillende partijen staan over LHBTI-zaken. Er staan ook profielen van zogenaamde ‘regenboogkandidaten’. Dat zijn Kamerleden of kandidaat-Kamerleden die zelf LHBTI zijn of zich vaak tolerant uitspreken tegenover deze groep. Daar ontbreken echter de LHBTI-kandidaten van partijen die nog niet in de Kamer zitten, zoals Artikel1.

Bron: Gayvote, COC, The Post Online