“Ik ben in transitie gegaan uit overtuiging”, zei Sergia Lazarovich woensdag 21 maart in de Argentijnse El Tribuno. De motieven van de ambtenaar uit Salta, in het noordwesten van Argentinië, werden betwijfeld. Ze zou alleen maar tot geslachtsverandering zijn overgegaan, vorig jaar, 59 jaar oud, omdat in Argentinië de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar ligt, voor mannen op de leeftijd van 65. Dan zou ze dus direct met pensioen kunnen.

Sergia, intussen 60, heeft overigens nog geen pensioen aangevraagd. “Ik heb dit (geslachtsaanpassing) gedaan uit overtuiging, maar mijn motivatie is een persoonlijke zaak. Ik hoef dat aan niemand uit te leggen.”

In Argentinië is het voor de Wet op Genderidentiteit voor een geslachtsaanpassing van mensen ouder dan 18 voldoende om een wilsverklaring te ondertekenen. De wet vereist geen hormonale of chirurgische behandeling. Sinds de wet in 2012 inging, hebben volgens Matías Assennato, de directeur van het Burgerlijk register in de provincie Salta zeker 570 mensen een geslachtsaanpassing laten registreren.

De Argentijnse vereniging van transgenders, transseksuelen en travestieten (Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de Argentina, Attta) verdedigt Sergia. Ze vraagt met klem dat de overwegingen die Sergia deden besluiten op waarde worden beoordeeld en niet op basis van ‘vooroordelen uit de middeleeuwen’.

“Het recht op aanpassing van identiteit wordt niet beperkt door leeftijd of de burgerlijke registratie. Het is bovendien voor iedereen anders.” En wie kan beoordelen waarom Sergia bij haar collega’s niet eerder voor haar gevoelens uitkwam?

De vraagtekens die bij de motieven van Sergia worden geplaatst, zijn ongetwijfeld ook te verklaren uit het vaak nogal eenzijdige beeld bij het grote publiek en vele media over transgender personen. Alsof ze allemaal binnen een binair systeem passen, vinden dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren en onderweg zijn naar een operatie. Het stereotiepe beeld.

Volgens advocaat Nicolás Zenteno in El Tribuno is de controverse voortgekomen uit de veronderstelling dat iemand zomaar het geslacht aanpast vanwege bepaalde voordelen. Pia Ceballos, van een organisatie die strijd tegen geweld tegen vrouwen, vindt in elk geval dat het geen pas geeft om de overwegingen voor geslachtsaanpassing te betwijfelen. Dat zegt ook Zenteno: “De maatschappij kan zich geen waardeoordelen over dergelijke persoonlijke zaken aanmeten.”

Het geval van Sergia is volgens Argentijnse advocaten wel een mooie aanleiding om nu het verschil in pensioenleeftijd van mannen en vrouwen politiek aan de orde te brengen.

Tekst: Ton van den Born, Foto: Pixabay