Er is onderzoek nodig om hulp te bieden die is aangepast aan de specifieke ervaringen van transgender personen. Onderzoek met trans personen en, meer specifiek, met transgender jeugd is echter schaars. Een nieuwe studie over de carrièreambities van trans jongeren dient als een link tussen de realiteit van trans jongeren en de acties die instellingen moeten ondernemen om hun leven te vergemakkelijken. Deze studie is de eerste naar carrièredoelen van trans jongeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Maastricht.

Het doel van dit project is om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van de carrière van transgender jongeren. Tijdens een interview worden vragen gesteld over de interesses van de deelnemers, ideale bezigheden en factoren die van invloed zijn op hun loopbaankeuzes. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van transgender jongeren en de aansluiting van deze ervaringen op hun beroepskeuze. Met de verkregen inzichten kunnen loopbaanadviseurs in de toekomst acties ondernemen met betrekking tot het bieden van hulp die is aangepast op de bijzonderheden van transgender jongeren.

Waar bestaat het precies uit?

Het onderzoek omvat informele face-to-face interviews met transgender en niet-gender-conforme jongeren (van 18 tot 25 jaar oud) in Nederland. Interviews duren ongeveer een uur, vinden plaats op een comfortabele en veilige locatie naar keuze van de deelnemer en worden in het Engels gehouden. Voor het gemak van de geïnterviewden zijn we bereid om naar de deelnemers toe te reizen en om onze afspraak aan hun tijdsschema aan te passen. Deelname is volledig vrijwillig en de namen van geïnterviewden zullen niet verbonden zijn met het onderzoek om zo de vertrouwelijkheid te waarborgen. De interviews worden afgenomen door een masterstudent die betrokken is bij de lhbt-gemeenschap.

Draag met jouw ervaring bij aan het onderzoek. Aarzel niet en neem contact op met de onderzoeker, stuur een e-mail naar: s.lopezcorlett@student.maastrichtuniversity.nl.
Het onderzoek loopt tot de tweede week van juli 2018.