De Rotterdamse D66 en PvdA fracties hebben zorgen geuit over de opvang van LHBT-vluchtelingen. Volgens de partijen zijn deze vluchtelingen extra kwetsbaar wegens hun geaardheid. Zo krijgen ze onder andere te maken met intimidatie en geweld in, maar ook buiten, de vluchtelingenopvang.

Om deze groep te beschermen hebben D66 en de PvdA gevraagd of er in Rotterdam mogelijkheden zijn voor aparte opvang van vluchtelingen die te maken krijgen met bedreigingen. Ook wil de PvdA dat er tien asielzoekers uit Alphen aan de Rijn apart worden opgevangen. De vluchtelingen worden in hun opvanglocatie bedreigd, gepest en mishandeld. De PvdA heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de tien vluchtelingen een veiligere plek aan te bieden in afwachting van een definitieve oplossing.

De fracties breken hiermee met het kabinetsbeleid omtrent de kwetsbare positie van LHBT-vluchtelingen. Minister Veiligheid en Justitie Ard van der Steur heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat slachtoffers van discriminatie, bedreiging of geweld alleen in acute noodsituaties op een andere plek opgevangen moeten worden. Niet de slachtoffers, maar de daders worden overgeplaatst en aangepakt. Jet Bussemaker, minister van Emancipatie, liet weten dat ze de berichten over discriminatie en geweld zorgelijk vindt. Ze heeft gemeentes een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van kwetsbare vluchtelingen.

COC-Nederland heeft in een brief aan het kabinet gepleit voor safehouses voor LHBT-vluchtelingen. Elke opvang zou een vertrouwenspersoon moeten krijgen die klachten van LHBT-vluchtelingen en andere kwetsbare groepen kan behandelen. Amsterdam heeft al een aantal van deze safehouses ingesteld, waar vluchtelingen die het slachtoffer zijn van discriminatie worden opgevangen.

 

Afbeelding: www.ucc.org