Trans in Actie is een netwerk van transgender vrijwilligers en activisten. Het is opgezet en wordt aangestuurd door TNN en draait op een groep enthousiaste vrijwilligers die samen de klankbordgroep vormen.

Je hoeft je niet als transgender te identificeren, het belangrijkste is dat je vrijwilligerswerk en/of activisme gericht is op transgender emancipatie en genderdiversiteit.

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er onder de transgender gemeenschap behoefte is aan verbinding. Vaak sta je er alleen voor en is het fijn om af en toe met iemand te kunnen praten die met dezelfde dingen bezig is als jij. Bovendien kun je van elkaars ervaring leren en sta je sterker door samen te werken. 

 

 

 

 

 

 

We organiseren eens in de paar maanden een activiteit. Dit kan gaan om een themabijeenkomst, of een workshop of een lezing. Daarnaast willen we een aantal keer per jaar een groter evenement met elkaar neerzetten. Tijdens de coronacrisis organiseren we geen activiteiten, maar bereiden we wel van alles voor. 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment maken we samen een toolkit voor  (trans) organisaties. Je kunt deze toolkit zien als een handleiding waar je allemaal praktische tips in kunt vinden. Bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten, of hoe je het beste met je gemeente in gesprek kunt gaan over transgender belangen.

 

 

 

 

 

 

 

Doe mee! Organiseer je zelf iets online, of wil je dat graag doen en zoek je daar nog hulp bij? Of heb je andere vragen over Trans in Actie? Stuur dan een mailtje naar Anne Levah op het emailadres: anne@transgendernetwerk.

Trans in Actie heeft ook een eigen Workplace, dit is een interactief platform waar we elkaar dagelijks kunnen spreken. Juist in coronatijd is dit een fijne manier om met elkaar in contact te zijn. Workplace is een afgeschermd platform, het is dus een veilige en vertrouwde omgeving. Nadat je je bij Anne hebt aangemeld  krijg je een inlogcode om een account aan te maken.