De Canadese regering heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel ingediend om transgender personen te beschermen tegen discriminatie.

Volgens de Canadese Premier Justin Trudeau hebben alle Canadezen het recht om een leven te leiden zonder stigmatisering en vervolging. Het is de bedoeling dat de regering met dit wetsvoorstel een bestaande wet gaat uitbreiden. Op deze manier kan ook discriminatie op basis van genderidentiteit verboden worden. Naast de uitbreiding van het verbod op discriminatie kan iemands genderidentiteit voortaan ook aanleiding zijn voor een zogenoemde haatmisdaad. Als iemands genderidentiteit de aanleiding is voor een misdaad moet een rechter dit voortaan als verzwarende omstandigheid meewegen.

Goed nieuws! De regeringspartij heeft de meerderheid in het parlement, wat vrijwel zeker betekent dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Bron: www.theguardian.com