Voor kerken en christelijke geloofsgemeenschappen was volgens de samenstellers van de brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ nog weinig specifieke informatie. De brochure die daarom is geschreven, werd zondag 6 augustus gepresenteerd. Dat gebeurde na de eerste Trans Pride Kerkdienst.

De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. De samenstellers leggen begrippen uit en geven een idee van wat transpersonen meemaken bij de ontdekking van hun genderdysforie. Want inzicht in dit proces kan kerken helpen transgender personen op een juiste manier te benaderen en op te vangen. De samenstellers stellen verder dat transgender personen belang hebben bij meer zichtbaarheid. Ze willen daaraan bijdragen.

Veel gelovig opgevoede transpersonen hebben volgens de brochure een moeizame relatie tot het geloof. ‘Sommigen komen tot de conclusie dat God man en vrouw geschapen heeft, maar niets ertussenin of ernaast, en dat zij dus niet kunnen of mogen bestaan.’ Maar, stelt de brochure: ‘Er zijn ook mensen die tot de conclusie komen dat hun gendervariatie geen foutje van God is, maar een door Hem gegeven talent. Zij zijn ervan overtuigd, dat zij dit niet hebben ontvangen om het te begraven, maar dat het juist hun opdracht is om naar hun ware aard te gaan leven. Zij kunnen hun geloofsgemeenschap veel bieden; naast hun waarde als mens en lid van de kerk ook een andere blik op man-vrouwverhoudingen, tolerantie en zingeving.’

Transpersonen hebben volgens de brochure vaak het idee dat gelovige mensen negatief zullen reageren op genderdiversiteit. Het kan dan heel moeilijk zijn om in de kerk genderbeleving of genderdysfore gevoelens ter sprake te brengen. Maar transpersonen hebben juist vaak ‘een sterke behoefte aan een plek waar ze rust en geborgenheid kunnen ervaren.’

De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit. Prof.dr. Heleen Zorgdrager maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Transcenders’, Deze onderzoeksgroep verdiept zich in vragen rond genderidentiteit, kerk en geloof. Zorgdrager: “Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug voor de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat.”

Hier vind je de brochure 

Corine van Dun, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Eveline van den Boom, voorzitter van Transvisie, en ds. Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, ontvingen op 6 augustus de brochure. Dat gebeurde direct na een eerste speciale kerkdienst voor transgender personen. Lhbt-predikant Wielie Elhorst werd in Het Parool geïnterviewd over de Trans Pride Kerkdienst.