Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Dat is de titel van een boek voor gelovige transgender mensen en voor werkers in de kerk. Het boek wil bijdragen aan bewustwording, emancipatie en sociale acceptatie van transgender personen in de Nederlandse kerken. Een transinclusieve kerk.

Het idee voor de publicatie ontstond op een themadag van de landelijke koepelorganisatie (LKP) van de christelijke LHBT-beweging in 2014. “Het boek is hard nodig”, vindt Wielie Elhorst, destijds voorzitter van de LKP. “Er bestaat nog een groot gebrek aan kennis in de kerken. Het is tegelijkertijd een steun in de rug van mensen: gelovige transgender mensen en werkers in de kerk die het onderwerp bespreekbaar willen maken.” Heleen Zorgdrager, hoogleraar PThU: “Te lang hebben kerk en theologie zich afgesloten van ervaringen van transgender personen of zelfs actief bijgedragen aan hun buitensluiting en stigmatisering.”

Het boek telt ongeveer 250 pagina’s. Het benadert de thematiek van transgender mensen, geloof en kerk vanuit allerlei invalshoeken. De publicatie geeft informatie over transgender mensen, hun transitie en hun sociale positie in heden en verleden. Ook behandelt het boek gedeelten uit de Bijbel die een problematische of bijzondere betekenis hebben voor transgender mensen.

De publicatie is werk van Carl Buijs, medewerker bij Transvisie, zelfhulporganisatie voor transgender mensen, Jolanda Molenaar, transtheoloog en gastvoorganger in de Doopsgezinde Kerk, Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Wielie Elhorst, LHBT-predikant in Amsterdam en oud-medewerker van de LCC Plus Projecten.

LCC Plus Projecten, projecten voor de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring, presenteert de publicatie op Roze Zondag, 23 juni in de Oranjekerk te Amsterdam. Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het ministerie van OCW en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland, ontvangen het eerste exemplaar. De hoop is dan dat het boek zijn weg vindt. “Het is mijn verlangen dat kerken stappen zetten op weg naar een trans­inclusieve kerk.” Aldus transtheoloog Jolanda Molenaar.