De overheid streeft naar een veilig sportklimaat. Iedereen, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, etniciteit en seksuele voorkeur, moet volgens de overheid met plezier kunnen sporten. Om dat te monitoren biedt Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een overzicht van gegevens die bekend zijn over lhbt personen in relatie tot sport met het beleidssignalement Ervaringen van LHBT-personen met sport. Helaas biedt dit rapport weinig informatie over de ervaringen van transgender personen met sport.

Sportdeelname is een ingewikkelde kwestie voor transgender personen vanwege de seksescheiding die in zo veel sporten in teamindeling en kleedkamers een rol speelt. Onderzoek naar de keuze en ervaringen van transgender personen met verschillende sporten zou dan ook interessant zijn, maar die cijfers bestaan er (nog) niet. Het rapport van het SCP haalt dan vooral eigen cijfers uit 2012 aan uit een algemeen onderzoek naar het welbevinden van transgender personen. Daaruit kwam naar boven dat 51% van de transpersonen wel sport. 25% liet weten dat ze niet sport omdat ze niet durven vanwege hun transgender zijn. En 14% van de sportende transgender personen geeft aan last te hebben van opmerkingen en blikken. Uit kwalitatief onderzoek werd de sportwereld zelfs als gevaarlijk geduid voor transgender personen.

Het beleidssignalement laat vooral zien hoe weinig we nog weten over ervaringen van transgender personen en sport. Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de ervaringen van transgender personen in de sport en of zij bijvoorbeeld andere sporten kiezen.