Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) organiseert in oktober twee gespreksavonden in Amsterdam voor mensen die zich als trans of genderdivers identificeren én belangstelling hebben voor film en populaire cultuur. Thema is transgender en beeldvorming.

Aanleiding is de groeiende aandacht voor transgender personen in de media. Atria is een pilotstudie gestart naar de beeldvorming vanuit de vraag of deze de emancipatie van trans mensen ten goede komt of juist beperkend werkt. Meer aandacht in de media betekent meer zichtbaarheid en dat kan tot meer acceptatie leiden. Maar er zijn ook vragen te stellen bij de wijze waarop mensen in beeld worden gebracht. Er lijkt een sterke focus te zijn op het transitieproces, maar hoe zit het met het leven van mensen (ver) voor en na de transitie? Of mensen die helemaal niet voor een transitie kiezen? Krijgen we vooral ‘geslaagde’, mediagenieke, jonge mensen te zien? En is er in de tv-programma’s en krantenartikelen ruimte om genderrollen te bevragen of worden die vooral bevestigd?

Tijdens de eerste gespreksavond wordt de film The Danish Girl vertoond. Op de tweede gespreksavond komen fragmenten voorbij van Hij is een Zij, Transparent en Conchita Wurst. De resultaten van de gespreksavonden worden verwerkt in een factsheet over beeldvorming. Deze wordt in december 2016 gepresenteerd.

Het is mogelijk om aan één of beide avonden deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 september via mail aan Mariecke van den Berg: M.vandenBerg@atria.nl. Bij de aanmelding graag vermelden bij welke avond(en) je aanwezig zou willen zijn. (Zie eerste avond op maandag 3 oktober en tweede avond op maandag 10 oktober). Als je tips hebt over programma’s, afleveringen of nieuwsberichten die je graag zou willen bespreken dan zijn die uiteraard zeer welkom. Op elke avond is plaats voor maximaal tien deelnemers.