Elk kind dat geboren wordt, krijgt één predicaat meteen mee: jongen of meisje. Maar niet iedereen voelt zich daar later in het leven gelukkig mee, om wat voor reden dan ook. Er zijn tal van mensen bij wie er frictie zit tussen de beleving of expressie van gender en het geslacht dat hen bij de geboorte werd toegekend. Voor al die mensen is er één overkoepelende term: transgender.

Voorbij de tweedeling in man en vrouw

Het begrip ‘transgender’ kwam op in de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Het woord werd in het leven geroepen door mensen die zich niet konden identificeren met het geslacht dat hen bij de geboorte was toegekend, maar zich ook niet thuis voelden bij de term ‘transseksueel’ die toen gebruikelijk was. Die term verwees naar het idee dat sommige mensen ‘in het verkeerde lichaam’ zijn geboren en eigenlijk tot de andere sekse behoren. Maar voor veel mensen is die hele tweedeling in hetzij man, hetzij vrouw juist het probleem. Wat ook meespeelde is dat ‘transseksueel’ het beeld oproept dat het iets met seksualiteit te maken heeft. Daar wilden veel trans* personen juist van af, want seksualiteit en genderidentiteit zijn twee verschillende kwesties.

Parapluterm

Al snel werd ‘transgender’ een brede parapluterm, waarmee een heel scala aan variaties in gendergevoelens en -gedrag kan worden aangeduid. De gemene deler is steeds: een mismatch tussen het geslacht dat bij de geboorte werd toegekend en de eigen beleving of gewenste uiting van geslacht. Die beleving noemen we ook wel genderidentiteit, die uiting genderexpressie.

Genderidentiteit en genderexpressie

Iemand die transgender is kan ongelukkig worden van het hele eigen lichaam, of van één onderdeel daarvan, zoals borsten of penis. Een trans*persoon kan ook tevreden zijn met het eigen lichaam, maar zich alleen maar willen uiten als iemand van het andere geslacht, of zich vooral willen kleden zoals hij of zij zich voelt. Soms leven transgender personen heel lang met een genderexpressie (dus een voorkomen in kleding en gedrag) die wél klopt met het geboortegeslacht, maar niet met de genderidentiteit. Zij voelen zich dan niet de man of vrouw waarvoor ze worden aangezien – eerder iets ertussen in of iets geheel anders – maar komen daar niet voor uit. Het is namelijk in onze maatschappij niet altijd en overal geaccepteerd om transgender te zijn.

Je weet zelf als beste wat je voelt. Maar vaststellen dat je transgender bent, is niet iets wat je zomaar even doet. Het je afvragen is al een hele stap, en luidt vaak een langdurig proces van praten, onderzoeken en uitproberen in.

Gevoelens kunnen verwarrend zijn. Voel je je een meisje of vrouw, of juist echt een jongen of man, of iets ertussenin, of elke dag iets anders? Soms weet je het zelfs helemaal geen naam te geven.
Wat ook lastig kan zijn, is om te bepalen welke gevoelens van binnen komen en echt van jezelf zijn, en welke een reactie zijn op wat de buitenwereld van je denkt, van je zegt of van je vraagt.

Gevoelens kunnen natuurlijk ook als een paal boven water staan. Dan is het voor jezelf helemaal duidelijk bij welke genderidentiteit en genderexpressie jij je prettig voelt. Maar ook in dat geval is het soms zoeken om te bepalen wat je met die gevoelens wilt en doet.

Helaas, er is geen simpele checklist

Een antwoord op de vraag ‘Ben ik transgender?’ vind je daarom uiteindelijk alleen bij jezelf. Er is geen universele checklist die je invult waarna het duidelijk is. Dat je met barbies of poppen speelde toen iedereen je nog als meisje zag, betekent niet dat je later niet alsnog een trans*man kunt zijn. Een trans*vrouw die vroeger met actiefiguurtjes speelde hoeft zich daar ook niet voor te schamen. Of en wanneer je je transgender voelt en je als zodanig wilt presenteren, verschilt van persoon tot persoon. Er bestaat niet één manier waarop je transgender kunt zijn, we zijn allemaal verschillend.

Wat helpt om meer duidelijkheid te krijgen

  • Lees over de ervaringen van andere transgender personen, bijvoorbeeld hier op Transgender Info.
  • Ga eens praten met een van de gespecialiseerde therapeuten die er in Nederland zijn.
  • Breng een bezoek aan een ontmoetingsgelegenheid voor trans* personen.
  • Praat op internetfora eens met andere transgender personen.

BINDER

Een kledingstuk dat is bedoeld om borsten zo veel als mogelijk plat te drukken. (Waarschuwing: het veelvuldig dragen van een binder heeft een nadelige invloed op de stevigheid van het borstweefsel.)

BORSTPROTHESE

Een externe prothese om de afwezigheid van fysiek eigen borsten te compenseren. Borstprothesen zijn er in diverse formaten en materialen. Er bestaan ook speciale bh’s en tops om prothesen in te plaatsen die niet zelfklevend zijn.

CISGENDER

Iemand die niet transgender is. Deze term heeft dus betrekking op iedereen bij wie het geslacht zoals dat bij de geboorte werd genoteerd, overeenkomt met de genderidentiteit.

CROSSDRESSER OF TRAVESTIET

Een persoon die uiting geeft aan zijn of haar genderidentiteit door zich deels of volledig te kleden als persoon van ‘het andere geslacht’, of dit nu soms of zeer regelmatig het geval is. Meestal betreft dit personen die van geboorte man zijn en zich kleden en uiten als vrouw. In hoeverre een van geboorte mannelijke crossdresser zich ook als vrouw identificeert, verschilt per persoon.

DRAG KING

Genderexpressie van een vrouw die door middel van het uitvergroten van bepaalde stereotiepe geslachts- en gedragskenmerken van mannen een mannelijke persona neerzet. Dit komt vooral voor als vorm van entertainment, maar kan daarnaast ook een uiting van de eigen genderidentiteit zijn.

DRAG QUEEN

Genderexpressie van een man die door middel van het uitvergroten van bepaalde stereotype geslachts- en gedragskenmerken van vrouwen een vrouwelijke persona neerzet. Dit komt vooral voor als vorm van entertainment, maar kan daarnaast ook een uiting van de eigen genderidentiteit zijn.

GENDERDIVERSITEIT

Het hele scala aan genderidentiteiten en -expressies die mensen bezitten en uiten in onze samenleving.

GENDERDYSFORIE

Een klinische term voor ‘het gevoel van onbehagen dat iemand met het eigen geslacht heeft’. De term is eind 20e eeuw in zwang geraakt onder psychiaters en psychologen die transgender cliënten diagnosticeren en behandelen. Gaat waarschijnlijk vervangen worden door het begrip genderincongruëntie.

GENDEREXPRESSIE

De manier waarop iemand uiting geeft aan het bij de geboorte vastgelegde geslacht of aan de eigen genderidentiteit. Deze is zichtbaar in gedrag, kleding, spraak, haardracht en lichaamskenmerken. Bepaalde kenmerken van genderexpressie worden doorgaans als mannelijk betiteld en andere als vrouwelijk. Net als cisgenders streven transgender personen er over het algemeen naar hun genderexpressie overeen te laten komen met hun gender zoals zij die zelf ervaren (hun genderidentiteit).

GENDERIDENTITEIT

De bij ieder mens diepgevoelde persoonlijke overtuiging te behoren tot een bepaald geslacht. Dat kan man óf vrouw zijn, zowel man als vrouw, of noch man noch vrouw. Bij transgender personen komt de genderidentiteit niet overeen met het bij de geboorte vastgelegde geslacht.

GENDERINCONGRUËNTIE

Een vervangende term voor het begrip genderdysforie die waarschijnlijk door de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt gaat worden in de nieuwe internationale classificatie van ziektes, om ‘het gevoel van onbehagen dat iemand met het eigen geslacht heeft’ klinisch aan te duiden.

GENDERNON-CONFORMITEIT

Gedrag en/of genderexpressie die niet overeenkomen met de normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid.

GENDERQUEER

In sommige subculturen heeft queer of genderqueer betrekking op mensen die: zich ‘noch man noch vrouw’ voelen; zichzelf als ‘genderloos’ beschouwen; zich met meerdere genders identificeren; politiek stellingnemen tegen de schematische indeling van de mensheid in ‘mannen en vrouwen’.

GENDERTEAM

Een team van medisch specialisten van diverse disciplines en/of psychologen die samen de diagnostiek en geslachtsaanpassende behandeling van transgender personen begeleiden.

GESLACHT / SEKSE

Begrippen die beide verwijzen naar de indeling van mensen in twee (biologisch gegeven) groepen: mannen en vrouwen. Het vaststellen van iemand sekse/geslacht gebeurt op basis van het bij de geboorte zichtbare geslachtsdeel. Deze simpele tweedeling gaat voorbij aan het feit dat geslachtskenmerken biologisch gezien niet zo zwart-wit in twee groepen uiteenvallen – het komt regelmatig voor dat baby’s bij de geboorte diffuse geslachtskenmerken hebben. Ook op andere lichamelijke vlakken – hormoonspiegels bijvoorbeeld – is er feitelijk sprake van een glijdende schaal, niet van slechts twee varianten. De tweedeling gaat tot slot voorbij aan het feit dat het geslacht zoals dat bij geboorte wordt vastgesteld niet altijd overeenkomt met de genderidentiteit van een persoon.

GESLACHTSAANSPASSENDE BEHANDELING

Het medische traject van hormoonbehandeling en geslachtsoperaties dat transgender personen die dat nodig hebben doormaken om volledig te gaan leven volgens het geslacht dat overeenkomt met hun genderidentiteit. Dit traject wordt in Nederland aangeboden aan volwassenen en aan transgender jongeren van 12 jaar en ouder, waarbij de eerste operatie pas met 18 jaar plaatsvindt.

GESLACHTSHORMONEN

De hormonen die in grote mate worden geassocieerd met de geslachtsontwikkeling van mannen (testosteron) en vrouwen (oestrogeen). Deze hormonen kunnen door artsen voorgeschreven worden aan transgender personen als onderdeel van een geslachtsaanpassende behandeling.

GESLACHTSKENMERKEN

Lichamelijke kenmerken van het geslacht. Het gaat hierbij zowel om aangeboren kenmerken (vagina, clitoris, baarmoeder, penis, teelballen) als om zogenaamde secundaire geslachtskenmerken die zich ontwikkelen in de puberteit (zoals borsten, haargroei, adamsappel) en door een geslachtsaanpassende behandeling. Voor veel trans* personen zijn juist de secundaire geslachtskenmerken belangrijk om hun lichaam bij hun genderidentiteit aan te laten sluiten.

GESLACHTSOPERATIES

De operatieve ingrepen aan geslachtskenmerken die onderdeel zijn van de geslachtsaanpassende behandeling en bedoeld zijn om deze in overeenstemming te brengen met het geslacht dat past bij de genderidentiteit van een persoon. Op de pagina In het ziekenhuis vind je links naar meer informatie over de verschillende soorten geslachtsoperaties.

GESLACHTSREGISTRATIE

Het vastleggen van het geslacht van mensen als onderdeel van de persoonsgegevens die overheden en bedrijven over iemand bewaren. In overgrote meerderheid is in die registratie enkel het geslacht ‘man’ of het geslacht ‘vrouw’ mogelijk. Dat is ook het geval in de Basisregistratie Personen van de Nederlandse overheid. In Nederland is het mogelijk om je administratieve geslacht van vrouw naar man te wijzigen of andersom. Lees hier meer over op de pagina Wijziging van geslacht.

INTERSEKSE CONDITIES

Variaties op de normen die in de biologie (ten onrechte) worden gehanteerd voor wat iemand biologisch tot een man maakt en wat iemand biologisch tot een vrouw maakt. Iemand met een intersekse conditie identificeert zich over het algemeen als man óf als vrouw, maar vertoont andere lichamelijke kenmerken dan biologen zouden verwachten. Dit kan gaan over uitwendige en inwendige geslachtsorganen (het anatomische geslacht), maar ook over chromosomen of over hormonen (de geslachtsklieren of het gonadale geslacht). Het is soms wel en soms niet aan het uiterlijk te zien dat er sprake is van een intersekse conditie. Soms blijkt het op latere leeftijd uit onvruchtbaarheid. Het komt voor dat personen met een intersekse conditie ook transgender zijn.

LHBTIQ

Afkorting die betrekking heeft op het geheel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen, queers en personen met een intersekse conditie, ofwel iedereen die niet cisgender en heteroseksueel is. Internationaal zijn deze groepen in hun emancipatiestrijd steeds meer verenigd. uit diverse groepen klinkt er wel kritiek op deze afkorting, omdat hij steeds langer wordt (begonnen met LHB zijn T, I en Q er in de loop der tijd aan toegevoegd). Zo grapte iemand op social media of The Alfabet People niet een betere aanduiding is. Critici pleiten vaak voor queer als parapluterm.
Er zijn ook diverse varianten in omloop, zoals LHB, LHBT of HoLeBi.

NON-BINAIR

Een alternatieve benaming van de genderidentiteit en/of -expressie van transgender personen die zich niet enkel mannelijk of vrouwelijk voelen en/of uiten.

NON-BINAIR VOORNAAMWOORD

Voor non-binaire trans personen heeft Transgender Netwerk Nederland na een verkiezing het non-binaire voornaamwoord gelanceerd. In plaats van de mannelijke voornaamwoorden ‘hij | hem | zijn’ en vrouwelijke ‘zij | haar | haar’ kan je naar non-binaire transgender personen met ‘hen óf die | hen | hun’ verwijzen. Ter voorbeeld: Hen koopt een jas. Deze jas is van hen. Hun jas hangt aan de kapstok.

NEUTROIS

Term die wordt gebruikt door mensen die stellen dat zij geen enkele gender hebben, omdat ze het hele concept gender onzin vinden of niet op henzelf van toepassing. Andere termen die hiervoor in omloop zijn: agender, nongendered, genderloos of gendervrij.

PENISPROTHESE

Een externe prothese om de afwezigheid van een fysiek eigen penis te compenseren. Dergelijke prothesen zijn er in diverse uitvoeringen. Sommige bieden vooral onderbroekvulling (Packy), andere zijn meer levensecht. Met enkelen kun je zelfs via de prothese plassen (Pee-cock). Op de Kaart vind je winkels waar deze verkocht worden.

PUBERTEITSREMMERS

De medicijnen die de lichamelijke puberteit uitstellen bij transgender kinderen. waardoor de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken als baard in de keel, lichaamsbeharing, borstgroei en ongesteldheid niet aanvangt of gestopt wordt. Deze medicijnen worden over het algemeen pas na het 11e levensjaar aan een kind voorgeschreven. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken door artsen.

SEKSUELE ORIËNTATIE

De in termen van sekse gedefinieerde fysieke, romantische en/of emotionele aantrekkingskracht die anderen hebben op een mens. Al naar gelang de sekse van de persoon die zich aangetrokken voelt en van de ander die aantrekt, valt er onderscheid te maken tussen biseksualiteit, homoseksualiteit en heteroseksualiteit. De seksuele oriëntatie van transgender personen verschilt onderling net zozeer als dat het geval is bij cisgender personen (personen die niet transgender zijn).

TRANSGENDER OF TRANS

Een parapluterm voor mensen wiens genderidentiteit en/of -expressie anders is dan het geslacht dat bij hun geboorte werd genoteerd. Deze term omvat een spectrum aan genderdiverse mensen, waaronder transgender mannen, transgender vrouwen, crossdressers en vele anderen die zich niet (enkel) identificeren als man of vrouw.
In sommige kringen gebruikt men het als identiteitsbepaling op zich, voor anderen is het meer een term die de brede gemeenschap aanduidt waartoe zij zich als bijvoorbeeld lesbo of drag king voelen behoren.

Er zijn inmiddels ook transgender personen die de voorkeur geven aan het gebruik van trans in plaats van transgender. Hiermee wordt geprobeerd nóg meer ruimte te scheppen voor alle variaties aan gevoelens en gedragingen die mensen kunnen hebben waar het om hun geslacht, gender en seksuele oriëntatie gaat.

TRANSGENDERZORG

De zorg die wordt geboden aan transgender personen in het kader van hun behoefte om in tevredenheid met hun genderidentiteit en -expressie te leven. Dit kan zowel psychische als medische zorg zijn, en is zeker niet altijd gericht op een transitie of geslachtsoperatie.

TRANSITIE

Het sociale, mentale en/of fysieke proces dat een transgender persoon doormaakt om te kunnen leven in het gewenste geslacht dat overeenkomst met de genderidentiteit. Dit proces, dat langdurig van aard kan zijn, omvat onder meer (maar niet in alle gevallen) een administratieve wijziging van geslacht en/of geslachtsaanpassende behandeling.

TRANSSEKSUALITEIT

Een klinische term voor ‘het willen behoren tot het andere geslacht’. Toen de term in de eerste helft van de 20e eeuw door artsen werd bedacht, dacht men nog dat transgender personen altijd volledig van geslacht wilden en/of moesten wisselen. De term wordt vandaag de dag nog her en der gebruikt. Transgender personen zijn verdeeld over het gebruik van de term. Critici gebruiken de term liever niet omdat deze door artsen is bedacht en het woord seksualiteit verwarring wekt.

TRANS MAN

Een transgender man die bij geboorte en vóór zijn transitie voor meisje/vrouw werd aangezien en als zodanig stond geregistreerd.

TRANS VROUW

Een transgender vrouw die bij geboorte en vóór haar transitie voor jongen/man werd aangezien en als zodanig stond geregistreerd.

TUCKEN

Het zo veel mogelijk verbergen van de penis en testikels zodat die bij het dragen van kleding niet zichtbaar zijn. Hiervoor bestaan ook speciale kledingstukken – op de Kaart vind je winkels waar deze verkocht worden. (Waarschuwing: veelvuldig tucken heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van het sperma.)

Ben jij op zoek naar antwoorden op jouw vraag over transgender personen? Of ben je gewoon heel benieuwd naar transgenderthematiek? Werp dan een blik op onderstaande Vraag & Antwoord.

WAAR KOMT DE TERM TRANSGENDER VANDAAN?

De term transgender kent haar oorsprong in de tweede helft van de 20e eeuw. Er is niet één iemand aan te wijzen die de term heeft bedacht en populair heeft gemaakt. Zowel vanuit de transgender gemeenschap, de medische wereld als populaire cultuur werd de term in verschillende  vormen – transgenderisme en transgenderal zijn daar voorbeelden van – geïntroduceerd. Dit gebeurde voornamelijk in de Verenigde Staten. Het was onder andere de befaamde Christine Jorgenson die de voorkeur gaf aan transgender boven transseksueel. Vanaf de jaren ‘8o raakte het steeds meer in zwang als paraplubegrip voor de veelzijdige transgendergemeenschap zoals we die vandaag de dag kennen. In de jaren ’90 begon transgender als begrip de oceaan over te waaien en raakte in Nederland na de oprichting van Transgender Netwerk Nederland in 2008 ook steeds meer ingeburgerd.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN SEKSUELE ORIËNTATIE EN GENDERIDENTITEIT?

Seksuele oriëntatie gaat over tot wie en welk geslacht iemand zich seksueel aangetrokken voelt, terwijl genderidentiteit gaat over het geslacht dat iemand heeft en waarmee men zich dus identificeert. Transgender personen kunnen dus net als cisgender personen heel verschillend zijn in hun seksuele oriëntaties.

HOEVEEL TRANSGENDER PERSONEN ZIJN ER IN NEDERLAND?

In Nederland zijn er tussen de 90.000 en 390.00 transgender personen afhankelijk van welke definitie je gebruikt. Als je alleen kijkt naar mensen die een sociale (en medische) transitie doormaken dan kom je snel bij het lagere aantal uit. Je komt snel bij het hogere aantal uit wanneer je kijkt naar het afwijken van genderidentiteit en -expressie van het geboortegeslacht in brede zin.

HEBBEN TRANSGENDER PERSONEN EEN STOORNIS?

Er is geen stoornis die transgender personen transgender maakt. De mensheid is simpelweg diverser dan man òf vrouw, daar zijn transgender personen het bewijs van. Transgender personen kunnen wel psychische problemen ervaren wanneer ze geen medische behandeling krijgen in het geval ze die wel nodig hebben. Daarnaast kan een gebrek aan acceptatie en de problemen die daaruit voortkomen ook voor psychische problemen zorgen. Depressies, sociale angst, zelfmoordgevoelens, automutilatie, enzovoort kunnen allemaal daar het gevolg van zijn bij transgender personen.

WAARDOOR KOMT HET DAT IEMAND TRANSGENDER IS?

Over deze vraag bestaat enige discussie. Er zijn hersenwetenschappers en DNA-onderzoekers die zeggen bewijs te hebben gevonden dat de oorsprong in de hersenen of het DNA ligt. Maar geen enkele wetenschapper kan met zekerheid zeggen wat iemand transgender maakt. Dat komt ook doordat we eigenlijk nog heel weinig echt weten over de werking van de hersenen en ons DNA.

Eigenlijk maakt het ook niet uit hoe het komt. Een menswaardig bestaan en acceptatie hangen natuurlijk niet af van een wetenschappelijk bewezen oorsprong.

HOE KAN HET DAT IEMAND ZICH MAN NOCH VROUW VOELT?

Geslacht zoals mensen dat ervaren is eigenlijk een soort continuüm. Dat betekent dat je niet twee hokjes hebt, maar bijvoorbeeld een bal vol stipjes waarop elk stipje een persoonlijke ervaring van geslacht is.

Wanneer je een genderidentiteit hebt die niet bij man past en niet bij vrouw in jouw beleving, dan is dat jouw eigen beleving van geslacht. Niemand kan jou die afnemen. Het is in een samenleving waarin alles óf mannelijk, óf vrouwelijk is wel lastig om daar invulling aan te geven. Bijna iedereen interpreteert je namelijk als het  ene of het andere. Het kost dus heel veel moeite om ook als jezelf gezien te worden, want voor andere mensen is er weinig aanleiding om voorbij man of vrouw te denken.

WAAROM KIEZEN SOMMIGE TRANSGENDER PERSONEN VOOR EEN GESLACHTSVERANDERING?

Ten eerste is dat voor de meeste mensen die een geslachtsverandering ondergaan géén keuze. Het is vaak een noodzaak. Zonder die behandeling zullen ze namelijk allerlei psychische klachten ontwikkelen. Bepaalde kenmerken van hun lichaam, die genetisch en door geslachtshormonen worden bepaald (voor of na de geboorte) kloppen niet met hun genderidentiteit. Dat kan ondraaglijk worden, geslachtsaanpassing is dan de enige uitkomst.

Voelt het voor een transgender persoon wel als een keuze, dan is het zeker geen opvlieging. De behandeling heeft blijvende gevolgen voor je lijf, en met geslachtsoperaties heb je net zo goed kans op complicaties als bij iedere andere ingrijpende operatie. Daar denken trans personen dus goed over na voordat ze met de behandeling starten.

WAAROM DOEN MENSEN AAN CROSS-DRESSING OF TRAVESTIE?

Cross-dressing of travestie kan een uiting zijn van je genderidentiteit, van je fantasie of het is simpelweg een hobby. Het is een manier om een kant van jezelf een plek te geven in een genderexpressie die mensen in de buitenwereld niet bij jouw geslacht vinden passen. Soms vormt cross-dressing voor transgender personen een beginpunt om te ontdekken hoe het zit met de eigen genderidentiteit. Het kan dus dat een sociale en medische transitie vooraf worden gegaan door een periode van cross-dressing.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN DRAG QUEEN EN EEN CROSS-DRESSER OF TRAVESTIET?

Een drag queen werd ooit nog show travestiet genoemd. Het is dus een soort show of toneelrol die drag queens spelen. Een zekere extravagantie is daar onderdeel van. Het is vooral populair in de homo uitgaanscultuur. Cross-dressing gebeurt vaak in een privésfeer, zeker als men zich niet geheel als het vrouwelijke geslacht wil presenteren.

ZIJN ER OOK VROUWEN DIE AAN TRAVESTIE DOEN?

Ja die zijn er. Het is echter veel minder beladen en veel meer geaccepteerd voor vrouwen om herenkleding te dragen. Mannelijkheid is namelijk veel toegankelijker voor vrouwen dan vrouwelijkheid voor mannen. Vrouwen die travestie doen vallen daardoor wel minder op.

IS ER EEN VERSCHIL TUSSEN TRANSGENDER EN TRAVESTIE/CROSS-DRESSING?

Transgender is een overkoepelende omschrijving voor een diverse groep (zie onze woordenlijst). Travestie en cross-dressing is één vorm van genderexpressie die onder die paraplu gerekend kan worden. Personen die travestie of cross-dressing doen zijn niet vanzelfsprekend transgender. Iemand die aan travestie doet of cross-dressing is meestal niet transgender wanneer het geen expressie is van de eigen genderidentiteit of een blijvende behoefte. Het verschil is dus dat transgender een paraplu-omschrijving is van een diverse groep, terwijl travestie/cross-dressing een mogelijke genderexpressie is van een deel van de mensen onder die paraplu.

HOE WEET IK WELKE VOORNAAMWOORDEN IK BIJ EEN TRANSGENDER PERSOON MOET GEBRUIKEN?

Deze vraag stel je natuurlijk wanneer je twijfelt over het juiste voornaamwoord voor iemand. Is dat zo? Stel jezelf dan ten eerste de vraag waarom je twijfelt. Vaak is de genderexpressie namelijk wel duidelijk of iemand zich vrouwelijk of mannelijk presenteert. Dat geldt ook voor iemands voornaam. Ga dus sowieso niet vanzelfsprekend af op iemands stem of postuur, kijk ook altijd naar de genderexpressie. Maar houd er rekening mee dat niet iedere trans persoon zichzelf als man óf vrouw ziet.

Vraag daarom iemand welk voornaamwoord de voorkeur heeft. Zo weet je echt 100% zeker dat je het bij het rechte eind hebt. Het principe is sowieso dat een trans persoon die zich vrouwelijk presenteert meestal vrouwelijke voornaamwoorden de voorkeur geeft. Presenteert iemand zich mannelijk dan geeft zijn mannelijke voornaamwoorden meestal op zijn plaats. Is de presentatie androgyne of vrouwelijk noch mannelijk? Dan kunnen non-binaire voornaamwoorden gepast zijn. Maar vraag het altijd voor de zekerheid.

HOE STAAT HET MET DE EMANCIPATIE VAN TRANSGENDER PERSONEN IN NEDERLAND?

Hier kan je rapporten over vol schrijven. Wil je meer weten over de staat van de emancipatie van transgender personen? Neem dan een kijkje bij de publicaties op de website van Transgender Netwerk Nederland.

KUN JE IN NEDERLAND JE REGISTRATIE VAN GESLACHT VERANDEREN?

Ja, dat kan. Met een deskundigenverklaring kan je bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboorteakte ligt een wijziging van geslacht aanvragen. Er wordt dan een aantekening met je nieuwe geslacht en voornaam toegevoegd aan je originele geboorteakte. Helaas is het niet mogelijk je registratie te verwijderen en kan er alleen van mannelijk naar vrouwelijk en andersom gewijzigd worden. Hier op de Transgender Info kan je lezen hoe dat nu in zijn werk gaat.

ZOU HET NIET GOED ZIJN ALS ER EEN DERDE GESLACHT KOMT VOOR HET REGISTREREN VAN TRANSGENDER PERSONEN?

Hier zijn de meningen over verdeeld. Het kan voor een groep trans personen, bijvoorbeeld zij die non-binair zijn, wel prettig zijn als dat kan. Iedereen verdient namelijk erkenning door de overheid. De vraag is echter of de overheid geslacht wel moet registreren. Hier wordt op dit moment door de overheid en door diverse organisaties veel over nagedacht. De trend is namelijk dat registratie van geslacht steeds minder belangrijk wordt. Wil je meet weten over sekseregistratie? Neem dan een kijkje op de website van Transgender Netwerk Nederland.

WAAROM WORDT GESLACHT EIGENLIJK GEREGISTREERD?

Geslacht wordt geregistreerd sinds de tijd van Napoleon. De dienstplicht was één van de redenen. Het afstammings- en erfrecht speelde ook een rol. De overheid moest weten welke achternaam kinderen kregen, maar vrouwen hadden ook simpelweg minder rechten dan mannen. De tijd is nu nabij dat wettelijk onderscheid op grond van geslacht aan het verdwijnen is. De dienstplicht is eind 20e eeuw opgeschort. In veel discussies over geslachtsregistratie gaat het nu over vaststelling van de identiteit en onderzoeksdoeleinden. Er zijn daarom verschillende organisaties, zoals TNN, die de registratie willen afschaffen. Voor transgender personen is de registratie sowieso problematisch, omdat registratie bij geboorte op basis van de primaire geslachtskenmerken voorbij gaat aan iemands genderidentiteit.

MAG JE GETROUWD BLIJVEN ALS JE TRANSGENDER BENT?

Transgender personen die hun geslacht bij de burgerlijke stand wijzigen hoeven niet te scheiden. Sinds de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht is daar geen enkele reden meer voor.

KUNNEN TRANSGENDER PERSONEN KINDEREN KRIJGEN?

Trans personen kunnen kinderen krijgen. Dat kan als ze zelf nog daartoe biologisch in staat zijn, want niet iedere trans persoon wil een operatie die onvruchtbaarheid tot gevolg heeft. Het kan ook wanneer ze zaadcellen of eicellen hebben laten invriezen. Eicellen kunnen dan bij de partner die wél zwanger kan worden teruggeplaatst, maar dan zijn er nog wel zaadcellen van een donor nodig voor bevruchting. Als de partner niet zwanger kan worden, is er ook nog een draagmoeder nodig. Er is dan geen zaaddonor meer nodig als de partner het kind wel kan verwekken met eigen zaad. Met ingevroren zaadcellen van een trans persoon kan diens partner bevrucht worden indien die zwanger kan worden. Kan de partner niet zwanger worden dan moet daar wel een draagmoeder voor gevonden worden.

Trans personen die niet meer vruchtbaar zijn en geen zaad- of eicellen hebben ingevroren kunnen net als cisgender personen die onvruchtbaar zijn nog wel een kinderwens hebben. Dan is er een zaad en/of eiceldonor nodig of een draagmoeder om met hun partner kinderen te krijgen.

Baarmoedertransplantatie bestaat medisch ook. Maar dit is nog nooit bij transvrouwen uitgevoerd. Er kleven ook grote gezondheidsrisico’s aan. Het is twijfelachtig of die behandeling ooit zo gangbaar wordt dat die ook voor transvrouwen ter beschikking komt.

WAAROM WORDEN TRANSGENDER PERSONEN NOG GEDISCRIMINEERD?

Discriminatie is een heel groot probleem voor transgender personen en hun emancipatie. Die discriminatie komt doordat trans personen normen over geslacht doorbreken. Dat doen ze niet opzettelijk, de normen hebben zij namelijk niet bedacht. De normen die ze doorbreken zijn:

  1. Het idee dat geslacht bij de geboorte vaststaat en dus ook niet kan veranderen. Trans personen liegen volgens dat idee over hun ‘eigenlijke’ geslacht.
  2. Het idee dat er slechts mannen en vrouwen bestaan en dat die bepaalde lichaamskenmerken hebben en zich op een duidelijke mannelijke of vrouwelijke manier gedragen.
  3. Ten slotte treft vooral personen die bij geboorte het mannelijk geslacht toegewezen hebben gekregen ook heel veel afkeer van vrouwelijkheid. In onze cultuur wordt vrouwelijkheid nog altijd als minderwaardig gezien aan mannelijkheid. Het idee dat er mensen met een ‘mannelijk’ lichaam, een vrouwelijk lichaam willen hebben roept daardoor grote minachting op. Vooral mannen kunnen het zich niet voorstellen en voelen zich soms zelfs bedreigd in hun eigen mannelijkheid door transvrouwen.

Deze normen heersen ook binnen religieuze gemeenschappen. Dat kan het uitbannen van discriminerende normen bijzonder moeilijk maken in deze gemeenschappen. Vooral voor trans personen uit die gemeenschappen is dat erg schrijnend.

Normen zijn heel moeilijk te veranderen. Ze worden namelijk door grote groepen mensen gedragen. Het kan hele generaties kosten voordat normen een beetje veranderen. Het uitbannen van discriminatie van trans personen is niet mogelijk zonder het radicaal veranderen van die normen.

ZIJN ER LANDEN WAAR TRANSGENDER PERSONEN WEL HELEMAAL GEACCEPTEERD WORDEN?

Op dit moment zijn er nergens in de wereld landen waar trans personen helemaal geaccepteerd zijn. Er zijn wel culturen waarin bepaalde groepen trans personen hun eigen plek vervullen. Denk aan Hijra’s in India en Fa’afafine in Polynesië of de Muxes in Mexico. Maar helaas is gedachtegoed over geslacht, met bijkomende schadelijke normen, wijd verbreid over de wereld. Dit vormt een grote belemmering voor volledige acceptatie van alle trans personen.

WAAROM WORDEN GESLACHTSAANPASSENDE BEHANDELINGEN UIT DE BASISVERZEKERING BETAALD?

Voor trans personen gaat het om noodzakelijke zorg. Het gaat niet om je lichaam mooier maken, maar om het opheffen van een ongezonde situatie: geslachtskenmerken die niet bij iemands genderidentiteit passen. Je hebt de zorg in de eerste plaats dus niet nodig voor acceptatie door de buitenwereld, maar om je gezond te voelen in je eigen lijf. De zorg die trans personen nodig hebben is dus noodzakelijk voor een goede gezondheid. De basisverzekering is er om noodzakelijke zorg te bekostigen. Helaas worden lang niet alle noodzakelijke geslachtsaanpassende behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Op de website van Patiëntenorganisatie Transvisie is meer informatie over vergoeding van deze zorg te vinden.

WAAR MOET IK BEGINNEN WANNEER IK HET GEVOEL HEB DAT IK TRANSGENDER BEN?

Informeer jezelf en ga op zoek naar antwoorden op de vragen die jij jezelf over je eigen geslacht stelt. Neem een kijkje hier voor meer informatie over hoe je dit het beste aan kunt pakken.

Ervaringen:

Deel je ervaring!

Wil jij je ervaring delen op Transgenderinfo.nl? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.