Trans initiatieven in de regio

Trans initiatieven in de regio

Door het land heen zijn er verschillende transgendergroepen. Hieronder volgt een overzicht per provincie.

Drenthe

Dichtbij Emmen is er maandelijks een bijeenkomst voor LHBT+ in het museumcafé van Collectie Brands te Nieuw-Dordrecht, ten oosten van Emmen. Activiteiten van LHBT+ Emmen zijn te volgen op Facebook.

Gelderland

Transgendergroep Nijmegen

Dit is een gezellige groep van en voor transgender personen, transmannen, transvrouwen, crossdressers, genderqueers, en iedereen die zich verbonden voelt met de transgendergemeenschap. In samenwerking met het COC Nijmegen maakt deze groep zich sterk voor meer zichtbaarheid. De leden organiseren naast maandelijkse caféavonden ook regelmatig lezingen, workshops, films en andere sociale activiteiten.
www.transgendernijmegen.nl

Groningen

Genderhome Groningen

Een zelfhulpgroep voor volwassen trans* mannen, trans* vrouwen en transgender personen,
zoals zij die nog zoekende zijn naar hun genderidentiteit en naasten. Het Genderhome is onderdeel van de Patiëntenorganisatie Transvisie. Hun bijeenkomsten zijn voor trans* mannen en trans* vrouwen afwisselend gescheiden en gemengd.
Genderhome Groningen

Noordermannen

Dit is het initiatief binnen het Genderhome Groningen voor lotgenotencontact tussen trans* mannen. In samenwerking met Stichting Transman organiseren zij naast de (gemengde en gescheiden) bijeenkomsten in het Genderhome ook buitenactiviteiten.
Noordermannen

Transgendergroep Groningen

Deze transgendergroep is er voor transgender personen en anderen in de stad Groningen en ruime omgeving (Groningen, Friesland en Drenthe). Ze organiseert T&T-ontmoetingsavonden en biedt een platform aan de diverse transgender initiatieven in het noorden voor uitwisseling en bekendheid.
www.transgendergroepgroningen.nl

Limburg

Transgender Limburg

Deze werkgroep van COC Limburg organiseert in Maastricht ontmoetingen voor transgender personen, naasten en sympathisanten.  Zij zetten zich daarnaast op meerdere manieren in voor de transgender gemeenschap. Daarmee willen zij zichtbaarheid, kennis en gelijke behandeling bevorderen.
Transgenderlimburg.nl

Transgendergroep Venlo

De transgendergroep Venlo organiseert maandelijks ontmoetingsavonden in Venlo. Deze groep is onderdeel van de stichting Coming Inn, momenteel zijn ze op zoek naar een nieuwe locatie.
www.cominginn.nl en Facebook

Noord-Brabant

T-Breda

T-Breda is net als T-Amersfoort, waar ze mee samenwerken, een zuster-initiatief van het transgender inernetforum T-Nederland. In Breda organiseren ze eens per maand een avond in Café SamSam voor het scala aan transgender personen.
www.t-breda.nl

Yunge en TG040 in Eindhoven

COC Eindhoven (Yunge, voor jongeren) en TG040 (doelgroep volwassen transgender personen) hebben in 2016 activiteiten overgenomen van de stichting Transgendergroep Eindhoven. Ze houden zich bezig met emancipatie, bijeenkomsten en voorlichting.
www.tg040.nl
www.yunge.nl

Noord-Holland

Transgenders Noord Holland

Deze stichting bestaat uit vrijwilligers die in teamverband doelgroepen zoals travestieten, crossdressers, transseksuele personen en partners begeleiden. Ze organiseren onder meer caféavonden in Purmerend.
www.transgendersnh.nl

Transgenders Amsterdam

Dit Amsterdamse initiatief wil emancipatie en integratie van transgender personen bevorderen door zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden. Ze organiseren T&T-avonden in Amsterdam.
www.transgendersamsterdam.nl

TransAmsterdam

TransAmsterdam is een stichting die transgender mensen meer zichtbaar wil maken. Daarvoor organiseert ze onder meer de jaarlijkse Amsterdam TransPride, een 9- daags kunst en cultureel festival tijdens Amsterdam Pride.
http://transamsterdam.blogspot.nl

Transgenders Hoorn

Deze werkgroep organiseert gezelligheidsbijeenkomsten voor transgender personen uit Hoorn en omstreken. Ze is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Roze Netwerk NHN en heeft zitting in het LHBT-platform van de West-Friese gemeenten.
http://www.tent-werkgroephoorn.nl/

Overijssel

Transgendercafé Twente

COC Twente Achterhoek organiseert in Enschede regelmatig een transgendercafé. Hier heb je de gelegenheid andere transgender personen uit de omgeving te ontmoeten.
www.coctwenteachterhoek.nl

Utrecht

T-Amersfoort

Net als T-Breda is T-Amersfoort een zuster-initiatief van het internetforum T-Nederland. Dit initiatief zet zich in voor acceptatie en emancipatie van trans* personen in de breedste zin van het woord. Maandelijks organiseren zij ook een open café-avond. Partners van transgender personen zijn daar ook welkom.
www.t-amersfoort.nl

Transgender Utrecht

De transgendergroep in Utrecht (T&T Utrecht) organiseert onder meer ontmoetingsavonden in Nieuwegein. In het verleden hebben ze ook transgender infodagen georganiseerd.
www.transgenderutrecht.org

Zuid-Holland

Genderflex Café Den Haag

COC Haaglanden organiseert iedere 4e zaterdag van de maand een genderflex café. Daarmee is er elke zaterdag in de Zuid-Holland een café-avond waar genderdiversiteit de norm is.
www.cochaaglanden.nl

Stichting Transhealth

Deze Dordrechtse stichting organiseert maandelijks het Diversiteitscafé in Dordrecht. Zij zetten zich ook in om zichtbaarheid en acceptatie van transgender personen te bevorderen.
www.transhealth.nl

Trans*-initiatief Leiden

Dit initiatief van COC Leiden organiseert maandelijks de trans*-caféavond in de bovenbar van café de Kroon. Een veilige omgeving voor transgender personen om zichzelf te zijn en anderen te ontmoeten. Elk kwartaal organiseert het initiatief ook een Gender Free Zone workshop.
www.cocleiden.nl

Transcafé Rotterdam

Maandelijks vindt een inloopcaféavond plaats voor iedereen met vragen omtrent genderidentiteit, hun familie, vrienden en sympathisanten. Het Transcafé is verbonden aan COC Rotterdam.
www.transcafe.nl

 

Kijk ook op onze kaart voor meer informatie over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de regio.

Ontbreekt er informatie? Laat het ons weten.