In de gemeente

De Nederlandse transgendergemeenschap is zich de afgelopen jaren steeds beter gaan organiseren. In veel gemeentes vinden activiteiten plaats. Wil je weten wat er in jouw gemeente gebeurt? Of ben je benieuwd hoe het gemeentebeleid voor transgender personen verbeterd kan worden? Lees hier verder.

Wist je dat

%

van de volwassen transgender personen voor het tiende levensjaar wist dat diegene transgender was?

Wist je dat

%

van de volwassen transgender personen voor het tiende levensjaar wist dat diegene transgender was?

  • Trans personen die jaarlijks (discriminatoir) geweld meemaken: 43% 43%
  • Trans personen die geen geweld meemaken: 57% 57%

%

van de trans personen maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee

%

van de trans personen maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee

Handvatten voor jeugdgezondheidsprofessionals

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuisvoelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. Werk je als professional met jeugdigen? Dan kan jij een belangrijke bijdrage leveren om deze kinderen te helpen. Lees verder.

Het Genderdoeboek

Een begrip als transgender kan bij organisaties voor verwarring en onduidelijkheid zorgen, maar dat hoeft niet. Organisaties willen graag correct met hun cliënten omgaan en de juiste omgangsvormen hanteren, maar missen vaak de kennis om dit op een inclusieve manier te doen. Daarom heeft Transgender Netwerk Nederland het Genderdoeboek uitgebracht.

Het Genderdoeboek is een wegwijzer voor organisaties en geeft richtlijnen over hoe op een correcte en genderinclusieve wijze om te gaan met transgender personen. Lees verder.

Trans initiatieven in de regio

Door het land heen zijn er verschillende transgendergroepen. Klik hier voor een overzicht per provincie. 

Evenementen

Door het jaar heen zijn er verschillende evenementen. Van (film)festivals en ontmoetingsdagen tot gedenkdagen om stil te staan bij het geweld dat veel trans personen onder gaan. Klik hier voor een overzicht.

Agenda:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meld je activiteit!

Ben je organisator van een evenement of ga je zelf naar een activiteit? Laat het ons weten!