Berichten

Categorie: Oproep

 • Respondenten gezocht over levensvragen

  Wie ben ik en hoe houd ik dit vol? Vragen die mensen zich stellen bij ingrijpende gebeurtenissen.  Voor een onderzoek naar levensvragen tijdens de genderbevestigende behandeling zoekt de Dienst pastoraat en geestelijke verzorging van VUmc transgender personen. Het onderzoek naar levensvragen maakt deel uit van een groter onderzoeksproject waarbij gekeken wordt of er in het […]

  Respondenten gezocht over levensvragen »
 • Transmannen gezocht voor onderzoek Open Universiteit

  De Open Universiteit Nederland, afdeling klinische psychologie, zoekt deelnemers voor een onderzoek. Het gaat om transmannen en hun partners en/of ex-partners. De onderzoekers kijken naar de invloed van transitie op de relatie. Het onderzoek gaat over de invloed van een geslachtsaanpassing van transmannen op de liefdesrelatie. Eerder is een zelfde oproep gedaan voor transvrouwen, maar […]

  Transmannen gezocht voor onderzoek Open Universiteit »
 • Ouders gezocht voor interviews over transgenderwet

  Op 1 juli 2014 trad de ‘transgenderwet’ in werking. Deze wet maakte het eenvoudiger om het geslacht op iemands geboorteakte te wijzigen. Binnenkort zal de Tweede Kamer deze wet evalueren. De Universiteit Utrecht onderzoekt daarom, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, hoe de wet in […]

  Ouders gezocht voor interviews over transgenderwet »
 • Enquete minimumleeftijd transgenderwet

  Iedereen heeft een geboorteakte. Daar staan je geboortedatum, geboorteplaats, wie je ouders zijn en je geslacht op. Dat is dan je officiële geslacht, een M voor mannelijk en een F voor vrouwelijk. Maar soms weet je gewoon dat dit geslacht niet klopt, dat je lichaam ook niet helemaal klopt bij hoe jij je voelt. Je […]

  Enquete minimumleeftijd transgenderwet »
 • Verbeter zorg van sociaal professionals. Help je mee?

  Uitnodiging: Werksessies voor transgender personen over de ondersteuning vanuit sociaal professionals Heb jij als transgender persoon ervaring met zorg en ondersteuning vanuit sociaal professionals in je gemeente? Wil jij ons helpen om de zorg aan transgender personen te verbeteren, op basis van je eigen ervaringen? Dan nodigen we je uit om je aan te melden […]

  Verbeter zorg van sociaal professionals. Help je mee? »
 • Onderzoek naar ervaringen met operatie

  Voor een onderzoek naar de zorg voor LHBT+-patiënten rondom een operatie kan nog tot 14 juli worden gereageerd. Ook van transgender personen willen de onderzoekers graag horen wat hun ervaringen zijn. Volgens Amerikaans onderzoek is de zorg voor LHBT-patiënten op sommige punten anders. Bijvoorbeeld door andere leefgewoonten, ervaringen in het verleden, maar ook doordat LHBT’ers […]

  Onderzoek naar ervaringen met operatie »